HR- & Recruitment onderzoek

Hieronder vindt u alle onderzoeken, nieuwsberichten en inzichten voor mensen die actief zijn in de Recruitment branche of als HR-medewerker. 

Nieuwsberichten

Digitalisering helpt bij terugdringen personeelstekort

Eén op de vijf bedrijven heeft geen aandacht voor vitaliteit

Nederlandse medewerkers ontevreden over interne trainingen

In het afgelopen jaar ervaarden Belgische werknemers ongekende niveaus van stress en professionele uitputting

Slechts twee op de vijf medewerkers maken gebruik van mogelijkheden van vitaliteitsbeleid

Een derde van werkend Nederland is onzeker om weer de schoolbanken in te gaan

Werkend Nederland vindt vitaliteit weinig waard

Vier op de tien Nederlanders in loondienst vermijden om- of bijscholing vanwege de kosten

Een op de vijf werkgevers neemt alleen in uiterste nood mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan

1 op de 3 grote bedrijven weet nog niet dat ze vanaf 2024 alle reizen van werknemers moeten bijhouden om hun CO2-uitstoot te meten

Komst freelancers drijft volgens werkgevers wig tussen vast en flexibel personeel

Houding generatie Z op werkvloer bezorgt werkgever hoofdpijn

Uiteenlopende ervaringen verzuimpreventie tussen werkgever en werknemer

Sporten onder werktijd: volgens één op de tien Nederlanders moet het verplicht zijn

Ruim één op de tien Nederlanders vindt fysieke klachten niet de belangrijkste reden om zich ziek te melden

Pre-pensionarissen niet altijd eerlijke kans op baan

Stimulering (persoonlijke) ontwikkeling door werkgever zorgt voor hoger werkgeluk

5 tips voor een succesvol werknemerstevredenheid onderzoek

Jonge manager zorgt voor innovatie en vernieuwing volgens een op drie werknemers

Hoe breng ik mijn employee journey map in kaart?

Ziekteverzuimpercentage 2022 na twintig jaar weer boven 5%

63% van de werknemers voelt zich niet gehoord door directie

Gebrek aan persoonlijke ontwikkeling op werkvloer reden voor nieuwe werkgever