Mbo’s, hogescholen en universiteiten kunnen veel grotere rol spelen voor alumni

In augustus voerde Markteffect een kort onderzoek uit met behulp van haar online consumentenpanel onder 687 mbo-, hbo- en wo-alumni in Nederland. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat onderwijsinstellingen nog veel meer kunnen betekenen voor hun alumni én dat alumni ook een (grotere) rol zien voor hun oude onderwijsinstelling bij het vervullen van behoeften rondom hun persoonlijke ontwikkeling.

Hebben alumni nog contact met mede alumni en docenten?

In het onderzoek werd de alumni de vraag gesteld met welke personen van de afgeronde opleiding ze nog contact hebben. Hieruit blijkt dat 44% van de alumni nog contact heeft met mede-alumni en 8% van de alumni geeft aan nog contact te hebben met (oud-)docenten. Wo -alumni hebben het vaakst nog contact met mede-alumni, studiegenoten van dezelfde studie in een ander schooljaar en studenten van een andere opleiding of docenten (72%). Dit is significant hoger dan mbo- (55%) en hbo-alumni (58%).

Waar kunnen onderwijsinstellingen alumni bij helpen?

Tevens werd de alumni gevraagd om aan te geven of hun oude onderwijsinstelling hen kan helpen bij de volgende punten:

 • Herinneringen delen, gezelligheid en plezier hebben met mensen van mijn onderwijsinstelling/opleiding (52%)
 • Netwerken (48%)
 • Beter te worden in mijn werk (42%)
 • Uitgedaagd en geïnspireerd worden (46%)
 • Begeleiding bij het plannen van mijn toekomst (39%)
 • Coaching tijdens en over mijn werk door anderen dan mijn manager of baas (37%)
 • Het delen van mijn werkervaring en netwerk met huidige & oud-studenten van mijn onderwijsinstelling/opleiding (47%)
 • Iets terug doen voor anderen (49%)
 • Andere bedrijven bezoeken om van te leren (42%)

Tussen haakjes wordt weergegeven welk percentage van de alumni in grote mate tot zeer grote mate een rol ziet voor hun oude onderwijsinstelling.

Uit de resultaten van bovenstaande vraag komt naar voren dat vooral alumni welke 0 tot 5 jaar geleden (86%) en 5 tot 10 jaar geleden (80%) zijn afgestudeerd de grootste behoefte ervaren aan hulp vanuit hun oude onderwijsinstelling maar dat ook de behoefte onder groepen 10 tot 15 jaar, 15 tot 20 jaar en langer dan 20 jaar een behoefte ervaren. Wanneer gekeken wordt naar de leeftijd van de alumni is het overduidelijk dat de jongere alumni een grotere behoefte hebben. Alumni tussen de 18 en 34 jaar geven gemiddeld in 84% van de gevallen aan een behoefte te hebben, 35 t/m 54 jaar 68% en 55 jaar en ouder 58%. Er zijn geen verschillen gevonden op geslacht in dit onderzoek.

Rol van alumni

Alumni vormen een belangrijke schakel in het verbeteren van de inhoud van opleidingen. Immers fungeren zij in het werkveld als de ideale contacten om opleidingen blijvend te verbeteren en updates te geven. Daarnaast bieden alumni en hun netwerk veel mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Het behouden van een goede relatie met alumni en facilitering van hun behoeften voor de lange termijn, ook na afronding van de initiële opleiding, begint al tijdens de studie maar vooral kort daarna breekt een cruciale fase aan in het onderhouden van het contact. Een gedegen alumni strategie waarin wederzijdse relevantie van groot belang is, is erg belangrijk. Voorbeelden hiervan zijn het faciliteren van (inhoudelijke) events met alumni waarin men kan netwerken, betrekken van alumni voor gastlessen of open dagen en ontwikkeling van (modulair) LLO aanbod voor alumni.

In iedere fase van de carrière hebben alumni (professionals) weer andere behoeften. Markteffect helpt onderwijsinstellingen middels alumni-onderzoek, LLO-onderzoek en onderzoek naar de arbeidsmarktrelevantie met het maken van keuzes op basis van onderzoek.

Meer weten over alumni, vindt u hier. Of neem vrijblijvend contact op met Client Consultant Onderwijs Davy Zwegers via 040-239 22 90 of d.zwegers@markteffect.nl

Over dit onderzoek

Markteffect heeft dit onderzoek in eigen beheer als opdrachtgever uitgevoerd en is eigenaar van de resultaten. In het onderzoek zijn 678 alumni verdeeld over heel Nederland bevraagd. Met alumni doelen we op oud-studenten welke een opleiding hebben afgerond op mbo, hbo of wo-niveau. In het onderzoek zijn naast de inhoudelijke vragen de volgende achtergrondkenmerken van de alumni in kaart gebracht:

 • Geslacht;
 • Leeftijd;
 • Regio;
 • Hoogst afgeronde opleiding;
 • Aantal jaren geleden sinds het afronden van deze opleiding.

 De resultaten zijn weergeven in dit nieuwsbericht, er is geen onderzoeksrapportage beschikbaar van dit onderzoek.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Markteffect biedt dit schooljaar opnieuw inzicht in een nieuwe lichting studiekiezers

Leven Lang Ontwikkelen: een samenspel tussen werkgever en werknemer

Kennis- en netwerkevent van het Markteffect Nationaal Studiekeuze Onderzoek