Markteffect begint 2022 met de oplevering van een aantal onderwijsbrede onderzoeken

Ook in het onderwijs hebben velen een roerig jaar achter de rug. Als bureau zijn we bij Markteffect dankbaar dat we ook dit jaar de onderwijssector en aan het onderwijs gelieerde organisaties hebben mogen helpen met het opzetten, uitvoeren, interpreteren en presenteren van waardevolle onderzoeken. In dit nieuwsbericht kijken we vooruit naar wat er komen gaat in 2022. Zo zijn er een aantal onderwijsbrede onderzoeksprojecten die in de eerste maanden van 2022 opgeleverd gaan worden.

Wat kunt u begin 2022 van ons verwachten?

Imagomonitor editie 2021-2022

In januari en februari zullen we de resultaten van de 2021-2022 editie van de Imagomonitor aanleveren bij alle deelnemende mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. We kijken uit naar de presentaties om vanuit daar te komen tot gerichte adviezen. Een leuk nieuwtje: de rapportages zullen worden opgemaakt in onze geheel vernieuwde huisstijl! Daarnaast is er hard gewerkt aan het verbeteren van de leesbaarheid van de rapportages en de wijze waarop de conclusies en aanbevelingen nog pragmatischer worden beschreven.

Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2021 (NSKO 2021)

In januari zal het kwantitatief onderzoek (deel 2) van het Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2021 worden geanalyseerd en gerapporteerd. Vervolgens zal de rapportage worden gedeeld met de onderwijsinstellingen die het onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt. Uiteraard zijn we net als vele van jullie benieuwd naar de resultaten en de veranderingen ten opzichte van 2019.

Kennisevent Nationaal Studiekeuze Onderzoek op 10 maart 2022

Tijdens het afsluitend kennisevent van het NSKO 2021 willen we met de deelnemende onderwijsinstellingen de resultaten van het onderzoek verder interpreteren, bediscussiëren en conclusies trekken zodat de learnings door iedereen kunnen worden toegepast in de student journey. De datum voor het event staat nu gepland op donderdag 10 maart. We adviseren geïnteresseerden dan ook deze dag alvast vrij te houden, een "save the date" zal in december per mail worden gedeeld met de deelnemers.

Naar aanleiding van de resultaten van het NSKO 2021 zullen tevens een aantal sprekers vanuit hun expertise hun oordeel vellen over de impact van de resultaten van het NSKO.

Neem gerust contact met ons op via Davy Zwegers (Client Consultant Onderwijs) of Astrid Meulenmeesters (Team Lead Onderwijs) wanneer u vragen heeft over bovenstaande onderzoeken, zodat we ook in 2022 samen op zoek kunnen naar het beste in onderwijsland. 

Naar het overzicht