Markteffect biedt dit schooljaar opnieuw inzicht in een nieuwe lichting studiekiezers

Afgelopen schooljaar is wederom een nieuwe editie van de Markteffect Imagomonitor uitgevoerd én was het ook weer tijd om het Nationale Studiekeuze Onderzoek uit te voeren, wat eens in de twee jaar plaatsvindt. Aangezien de studiekiezer van twee jaar geleden inmiddels gestart is met zijn of haar vervolgopleiding, heeft Markteffect deze editie een volledig nieuwe lichting studiekiezers kunnen bevragen, wat in interessante en actuele inzichten geresulteerd heeft. Nu beide projecten afgerond zijn, hebben de deelnemende onderwijsinstellingen weer relevante inzichten ontvangen om onderbouwde stappen te zetten op het gebied van imago en studiekeuzebegeleiding.

Met een nieuwe generatie studiekiezers is het van belang om door te blijven ontwikkelen

Er is een nieuwe generatie studiekiezers, Gen-Z, die zich beduidend anders gedraagt dan hun voorgangers. Om gedegen onderzoek uit te blijven voeren, is het van groot belang om dicht bij de te bevragen doelgroep te blijven staan. Om deze reden heeft Markteffect haar onderzoeken aanzienlijk doorontwikkeld, om beter aan te sluiten bij het oriëntatieproces en de belevingswereld van de Gen-Z studiekiezer.

Gen-Z’ers zijn niet alleen ‘digital natives’, maar hebben ook een minder lange aandachtsspanne. Mede door het verkorten van de vragenlijst en het veranderen van vraagstellingen, heeft Markteffect dit jaar meer kwalitatieve respons weten te werven.

Een belangrijk nieuw inzicht dit schooljaar is dat veel studiekiezers het maken van een keuze als een verplichting zien en velen er stress bij ervaren

Hoe hoger het niveau van de vervolgopleiding, hoe meer studiekiezers stress ervaren in het maken van hun keuze. Bijna drie op de vijf potentiële wo-studenten geven aan dat de druk om de juiste studiekeuze te maken hen stress bezorgt. Studiekiezers willen namelijk een vervolgopleiding die niet alleen bij hen past en leuk is, maar ook een kans biedt op een goede baan. Nadat de vervolgopleiding gekozen is, gaan studiekiezers nog oriënteren op een onderwijsinstelling. Hierbij zijn zaken als goede sfeer, kundige docenten en soms zelfs fysieke veiligheid van belang.

De hoeveelheid en diversiteit aan opleidingen en daarbij behorende aspecten lijken ervoor te zorgen dat studiekiezers bang zijn om een keuze te maken. Want wat als het niet de juiste keuze is, of er op een later moment een betere keuze op hun pad komt? De periode van mei tot en met oktober komt er met de nieuwe generatie studiekiezers dan ook anders uit te zien en biedt onzekere tijden voor de onderwijsinstellingen.

Niet alleen de naasten van de studiekiezer kunnen helpen om de studiekeuze gemakkelijker te maken, ook onderwijsinstellingen spelen een belangrijke rol

Meer dan drie op de vier studiekiezers bespreken hun studiekeuze met hun moeder. Daarna volgen vrienden en de vader als gesprekspartners. Het gesprek over de studiekeuze wordt in mindere mate gevoerd met huidige studenten of alumni, terwijl deze groep juist veel invloed lijkt te hebben op de potentiële student. Daarbij is het vanuit onderwijsinstellingen zelf ook belangrijk om met de studiekiezer te communiceren, bijvoorbeeld in het verstrekken van realistische informatie over de opleidingen en de instelling, en het schetsen van salarisperspectieven. De website leent zich hier uiteraard voor, maar er zijn ook andere manieren om in contact te komen met de potentiële student. Hier is tijdens het recent NSKO-event uitgebreid aandacht aan gegeven.

Over de onderzoeken

Markteffect voert al sinds medio 2010 ieder schooljaar de Imagomonitor uit voor het mbo-, hbo- en wo-onderwijs. De inzichten op het vlak van naamsbekendheid, oriëntatie, onderwijsinstellingsvoorkeur en imago zijn door tientallen mbo-scholen, hogescholen en universiteiten gebruikt om studiekiezers nog beter te begrijpen en hun marketing- en wervingsstrategie bij te sturen en KPI’s te monitoren en aan te scherpen.

Om het jaar brengt Markteffect middels het Nationale Studiekeuze Onderzoek de belangrijkste thema’s aangaande het studiekeuzegedrag van de huidige generatie studiekiezers in kaart. Dit doet Markteffect in samenspraak met verschillende onderwijsinstellingen die allemaal inbreng hebben in de inhoud van het onderzoek. Na afloop van het onderzoek wordt doorgaans een event georganiseerd waarbij de resultaten nog mondeling toegelicht worden, er diverse interessante gastsprekers komen en waarbij onderwijsinstelling hun resterende vragen direct kunnen stellen aan de doelgroep middels een live Q&A sessie.

Ben je benieuwd naar meer inzichten of zou je meer informatie willen ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op!

 

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Leven Lang Ontwikkelen: een samenspel tussen werkgever en werknemer

Kennis- en netwerkevent van het Markteffect Nationaal Studiekeuze Onderzoek

Studiekiezers kiezen op basis van interesse maar letten ook op toekomstige baankansen en salaris

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant