Beïnvloeders van studiekeuze: ouders, decanen en mentoren

In de zoektocht naar de juiste studie en carrièrepad spelen ouders, decanen en mentoren een onmisbare rol. Ouders bieden liefde, advies en financiële steun, terwijl decanen en mentoren fungeren als adviseurs op het op weg naar een studiekeuze. De invloed van deze beïnvloeders kan niet worden onderschat, want zij dragen bij aan de vorming van de toekomst van jongeren. Het uitvoeren van onderzoek naar beïnvloeders van het studiekeuzeproces helpt onderwijsinstellingen studenten beter te ondersteunen, het onderwijsaanbod te verbeteren en te zorgen voor een studievoortgang en professionele ontwikkeling. Het stelt onderwijsinstellingen in staat om proactief in te spelen op veranderende trends en de behoeften. Lees er hier meer over.

De rol van ouders

Ouders spelen een essentiële rol in het studiekeuzeproces van jongeren. Hun invloed en betrokkenheid kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de uiteindelijke studierichting die een student kiest. De rol van ouders in het studiekeuzeproces kan variëren, van het bieden van emotionele steun tot het verstrekken van praktisch advies en financiële ondersteuning. Onderzoek naar de rol van ouders in het studiekeuzeproces is belangrijk omdat het inzicht biedt in de dynamiek tussen ouders en studenten en de factoren die van invloed zijn op de besluitvorming van studenten. Onderzoek hiernaar kan onderwijsinstellingen en loopbaanadviseurs helpen bij het ontwikkelen van een plan voor ouderbetrokkenheid en het aanbieden van gepaste ondersteuning aan zowel studenten als ouders. Het draagt bij aan een beter begrip van de factoren die het studiekeuzeproces beïnvloeden en helpt bij het bevorderen van weloverwogen en succesvolle studiekeuzes. Ook een goede (inhoudelijke) bekendheid en goed imago als onderwijsinstelling onder deze doelgroep is van belang, ook dit wordt door Markteffect in kaart gebracht middels maatwerkonderzoek voor onderwijsinstellingen.

 Bekijk onze whitepapers

Decanen en mentoren

Decanen en mentoren spelen een cruciale rol in het studiekeuzeproces van studenten. Hun functie is gericht op het begeleiden, adviseren en ondersteunen van studenten bij het maken van weloverwogen studiekeuzes en loopbaanbeslissingen. Het belang van onderzoek naar de rol van decanen en mentoren in het studiekeuzeproces ligt in het verbeteren van de ondersteuning die zij kunnen bieden. Onderwijsinstellingen krijgen meer inzicht welke benaderingen het meest effectief zijn in het begeleiden van studenten bij hun studiekeuzes. Het stelt hen in staat om de training en ontwikkeling van decanen en mentoren te verbeteren, evenals de beschikbare middelen en programma's die studenten helpen bij het nemen van de juiste beslissingen over hun studietijd en professionele toekomst.

Markteffect onderwijs monitor

In samenwerking met tientallen onderwijsinstellingen, brengt Markteffect eens in de paar jaar de rol van ouders in het studiekeuzeproces van jongeren landelijk in kaart. Lees er meer over door op de button te klikken.

 Bekijk onze whitepapers

Privacy en beveiligingsrichtlijnen

Markteffect is in het bezit van ISO certificering en werkt volgens de richtlijnen van de AVG. Daarnaast wordt er gewerkt naar de richtlijnen en standaarden van de branchevereniging. Data van studiekiezers, studenten en andere doelgroepen is hierdoor in goede handen.

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant

Onderzoek naar de Impact van ouders, decanen en mentoren op het studiekeuzeproces.

Benieuwd wat wij voor uw onderwijsinstelling en vraagstuk kunnen betekenen?