Werkgevers, decisionmakers & stakeholders

Onderzoek naar de beslissers in het bedrijfsleven en overige Leven Lang Ontwikkelen stakeholders.
De naadloze integratie van onderwijs en de arbeidsmarkt is essentieel om te zorgen voor gekwalificeerde professionals en om een sterke concurrentiepositie in de markt te behouden. Het benadrukt de rol van onderzoek in het vormgeven van strategieën, het verbeteren van onderwijsprogramma's en het opbouwen van duurzame relaties tussen onderwijs en industrie, met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van hoogwaardige professionals en de groei van de onderwijssector als geheel.

Werkgevers:

Het waarborgen van voortdurende professionele ontwikkeling en het handhaven van de werkvaardigheden van werknemers zijn van belang om aantrekkelijk te blijven als werkgever en om als organisatie een sterke positie in de markt te behouden. Markteffect speelt een essentiële rol door onderzoek te verrichten naar de waarde van werknemersontwikkeling en hoogwaardig onderwijsaanbod, en fungeert als de brug tussen onderwijsinstellingen en organisaties die hun professionals willen bij-, op- of omscholen. Een onderzoek hiernaar helpt onderwijsinstellingen om het opleidingsportfolio en curriculum van opleidingen af te stemmen op de behoeften van de markt, versterkt banden met werkgevers en vergroot kansen voor studenten.

Decisionmakers:

Onderzoek naar decisionmakers in een onderwijsinstelling zorgt ervoor dat beslissingen worden genomen op basis van relevante informatie en om draagvlak te creëren voor strategische initiatieven. Het helpt uw onderwijsinstelling om doelen en prioriteiten af te stemmen op de perceptie van alle belanghebbenden en om te reageren op veranderende omstandigheden binnen en buiten de onderwijssector.

Stakeholders:  

Een onderwijsinstelling kan diverse stakeholders hebben, zoals studenten, docenten en medewerkers, ouders en overheidsinstanties. Het begrijpen van de diverse stakeholders en het uitvoeren van onderzoek naar hun visie en verwachtingen is van belang voor het effectief beheren en verbeteren van een onderwijsinstelling. Daarnaast is het van belang om strategische doelen van de onderwijsinstelling te bereiken, de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en een positieve reputatie te behouden. Het stelt de instelling in staat om proactief in te spelen op veranderende behoeften en verwachtingen, en om relaties op te bouwen met alle betrokkenen.

Markteffect onderwijs monitoren

In samenwerking met tientallen onderwijsinstellingen voert Markteffect jaarlijks onderzoek uit naar de wijze waarop werkgevers nieuwe kennis en vaardigheden opdoen en de ontwikkeling hoe werkgevers aantrekkelijk blijven in de huidige arbeidsmarkt.

 Bekijk de Leven Lang Ontwikkelen Werkgevers Monitor

Privacy en beveiligingsrichtlijnen

Markteffect is in het bezit van ISO certificering en werkt volgens de richtlijnen van de AVG. Daarnaast wordt er gewerkt naar de richtlijnen en standaarden van de branchevereniging. Data van studiekiezers, studenten en andere doelgroepen is hierdoor in goede handen.

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant

Benieuwd wat wij voor uw onderwijsinstelling en vraagstuk kunnen betekenen?