Prioriteitenmatrix

Wanneer de algemene tevredenheid en de tevredenheid met verschillende belangrijke aspecten binnen uw organisatie gemeten zijn, kan door middel van een regressie analyse inzichtelijk worden gemaakt welke aspecten van belang zijn op de tevredenheid. Door het belang van deze aspecten te combineren met de tevredenheid over deze aspecten kan in een prioriteitenmatrix in één klap inzichtelijk worden gemaakt welke prioriteiten u moet stellen. Een prioriteitenmatrix heeft dan ook veel weg van een imagomatrix, maar dient wel degelijk een ander doel.

Uw organisatie heeft SMART-doelen gesteld. U geeft aan wat u wilt bereiken en stuurt het gedrag van uw medewerkers of managers. Door een tevredenheidsonderzoek onder uw klanten of medewerkers uit te voeren, kunt u de tevredenheid van alle aspecten van uw dienstverlening of het werkproces in kaart brengen. Een logische vervolgvraag is: “En wat moet ik nu als eerste verbeteren?” Door middel van een regressieanalyse brengt Markteffect de samenhang van de verschillende aspecten met de algemene tevredenheid in kaart. Hieruit ontstaat niet alleen een beeld over de tevredenheid van het aspect, maar ook van de belangrijkheid. Dit kan gevisualiseerd worden in een prioriteitenmatrix.

In een prioriteitenmatrix is weergegeven in hoeverre de beoordelingen van de verschillende aspecten samenhangen met de algemene tevredenheid. Door dit te combineren met de score voor tevredenheid van de betreffende aspecten kunnen we de verschillende aspecten opdelen in vier kwadranten. Hieruit maken we op wat de meeste prioriteit heeft voor verbetering.

De vier kwadranten van de prioriteitenmatrix:

laag-grafiek

Minder prioriteit: een relatief lage tevredenheid gecombineerd met een relatief laag belang.

up-down

Vasthouden: een relatief hoge tevredenheid gecombineerd met een relatief laag belang.

up-down-1

Aanpakken: een relatief lage tevredenheid gecombineerd met een relatief hoog belang.

hoog-grafiek

Benutten: een relatief hoge tevredenheid gecombineerd met een relatief hoog belang.

Voorbeeld van een prioriteitenmatrix:

Markteffect-voorbeeld-Prioriteitenmatrix