FMCG Schaponderzoek

Een fysieke schaponderzoek is een onderzoek naar de beleving en opvallendheid van een product(categorie). Het doel van een schaponderzoek is het verkrijgen van inzicht in de drivers en barriers tijdens de oriëntatie en/of aankoop van een product(categorie).

Het inzichtelijk maken van het kiesgedrag van consumenten die voor het schap staan, helpt bij de bepaling van de schap strategie voor uw product. Kiest de consument de producten die op ooghoogte liggen? Of kiezen consumenten het meest opvallende product of het product wat het meest betrouwbaar oogt? Voor ieder product heeft de consument haar onbewuste en bewuste keuzeproces. Het schaponderzoek voorziet u van de juiste inzichten voor uw product- en schap strategie.

Wij werken met

Het Markteffect Schaponderzoek

Bij het Markteffect Schaponderzoek wordt een product(categorie) ten opzichte van huidige of potentiële concurrenten beoordeeld in een realistische setting. Respondenten worden één of meerdere keren gevraagd een keuze te maken bij een fysiek nagebootst winkelschap op het kantoor van Markteffect. Hierna volgen diepte-interviews of een groepsdiscussie, waarbij dieper wordt ingezoomd op motieven, gedachten en gevoelens omtrent de keuze(s). Door het maken van keuzes die dicht bij de werkelijkheid liggen te combineren met aansluitend kwalitatief onderzoek worden relevante en valide inzichten in gedrag en motieven gegenereerd.

wensen-behoeften

Diepgaand inzicht in motieven, beweegredenen en associaties omtrent uw product(categorie)

lijst

Praktische aanbevelingen die als input kunnen dienen voor (herziene) positionering/marketing

positionering

Inzicht in de concurrentiepositie in het schap en welke producten samen met uw product worden overwogen

aanvullend

Ook te combineren met aanvullend kwantitatief U&A onderzoek en sensorisch (smaak)onderzoek

De focus van het onderzoek

Bij het ME Schaponderzoek richten we ons op de volgende aspecten:

  • Drivers en barriers om een product(categorie) te overwegen/kopen
  • De opvallendheid, onderscheidenheid en vindbaarheid van een product(categorie) en relevante concurrenten in het schap
  • De beoordeling van een product(categorie) en relevante concurrenten in het schap

Op welk aspect de nadruk ligt en voor welke onderzoeksmethode (diepte-interviews of groepsdiscussies) wordt gekozen, is afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek en voorkennis uit eerdere onderzoeken.

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Naamsbekendheidonderzoek Kalfire

Naamsbekendheidonderzoek & Campagne effectmeting:
Flynth

Klanttevredenheidsonderzoek: Nettorama

<p>Patrick <span>Evers</span></p>

Patrick Evers

Client Consultant