Leisure Belevingsonderzoek

U weet als geen ander dat de klant of bezoeker op de eerste plaats staat. De uitdaging wordt wel steeds groter om bezoekers tevreden te houden. Zij verwachten namelijk om boven verwachting verrast te worden. De beleving speelt hierin een essentiële rol.

Onze Leisure specialisten geven u daarom graag inzicht in de beleving, door de in- en extrinsieke factoren van de doelgroep te achterhalen en door te vertalen. Meningen, associaties en emoties zijn hierbij de belangrijkste ingrediënten die Markteffect al meer dan tien jaar inzet in haar belevingsonderzoeken.

Wij werken met

Wat levert een belevingsonderzoek op?

Er wordt niet alleen inzicht gegeven in de beleving van uw doelgroep, maar we weten door onze ervaring als geen ander hoe u hier het beste op in kunt spelen. Markteffect vindt het belangrijk er zorg voor te dragen dat u op basis van de beste en meest relevante inzichten de juiste beslissingen kunt nemen. Een belevingsonderzoek gaat daarom verder dan alleen een adviesrapportage, zodat u meer ambassadeurs uit uw doelgroep kunt halen en/of nieuwe bezoekers aan kunt trekken.

Uw inzichten na een belevingsonderzoek

Een belevingsonderzoek zal inzicht geven in:

  • Welk belevingsniveau uw product of dienstverlening heeft en of deze sterk genoeg is;
  • Welk beeld, gevoel en identiteit de doelgroep aan uw merk koppelt en of dit overeenkomt met wat u uit wilt stralen;
  • Welke waarden essentieel zijn in de beleving van uw doelgroep(en);
  • Hoe u de beleving kunt versterken om nog beter in te spelen op de verwachtingen van uw doelgroep(en);
  • Hoe u van uw klanten ambassadeurs maakt, hoe u meer uit uw (potentiële) doelgroep haalt en hoe u succesvoller kunt worden met belevingseffecten.

Verschillende typen belevingsonderzoek

Onder het belevingsonderzoek vallen diverse typen marktonderzoek binnen Markteffect. Samen met u bepalen wij welk type belevingsonderzoek het beste aansluit bij uw onderzoeksvraag.

Belevingsmonitor

Tevreden klanten zijn het belangrijkste kapitaal van elke onderneming. Onderzoek heeft aangetoond dat klanten hun keuze voor een bepaald product of bepaalde dienst laten afhangen van hun beleving. De offline klantbeleving is belangrijker dan ooit. Een beleving begint en eindigt bij de klant waarvoor die beleving gecreëerd wordt. Waarom dan alles en iedereen om advies vragen, behalve de klant zelf?

Via de Belevingsmonitor zorgen wij voor een continue meting waardoor u altijd op de hoogte bent en direct kunt inspelen op veranderingen. Via strategisch opgestelde tablets worden op een gebruiksvriendelijke manier drie tot vijf relevante vragen gesteld aan de klant. Deze vragen geven inzicht in de Net Promoter Score (NPS) van een activiteit, product of locatie, maar laten ook zien wat de reden van deze score is. Dit zorgt voor praktische, handzame en toegankelijke uitkomsten waar men operationeel iets mee kan doen.

De antwoorden die uw klanten of bezoekers geven, kunnen direct zichtbaar worden gemaakt door middel van een live dashboard. Hierdoor is het voor uw management mogelijk direct actie te ondernemen, indien nodig. De monitor kan altijd aangepast worden aan uw specifieke wensen en eisen.

De resultaten van de Belevingsmonitor worden weergegeven in een live dashboard zodat u altijd en overal toegang heeft tot de resultaten. Daarnaast kan Markteffect, indien gewenst, voor een maandelijks of jaarlijks rapport van de resultaten zorgen. Dit betreft een diepte-analyse op alle verzamelde resultaten voorzien van een conclusie.

Klanttevredenheid

Of het nu gaat om een merk, product of dienst, de tevredenheid van bezoekers heeft een directe invloed. Waar de focus vaak ligt op het aantrekken van nieuwe bezoekers, is het behouden van de huidige minstens zo belangrijk. Bij klantbehoud draait het allereerst om de tevredenheid. Hoe meer inzicht u heeft op welke manier klanten of bezoekers uw merk of organisatie beoordelen, des te beter u kunt inspelen op de veranderende behoeftes van uw bestaande én toekomstige doelgroep.

De klanttevredenheid kent een ongekende invloed op uw organisatie. Waar ontevreden klanten anderen zullen waarschuwen, is er ook een groep klanten die als ‘promoter’ zullen optreden. Een onderzoek naar de klanttevredenheid door onze onderzoeksspecialisten biedt concrete en heldere inzichten in de tevredenheid van uw bezoekers, ten opzichte van uw merk of organisatie. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar de mening van de doelgroep, maar ook in hoeverre uw gestelde doelen worden bereikt. Door onze expertise in beleving zijn wij tevens in staat de inzichten uit een klanttevredenheidsonderzoek te kunnen vertalen in een concreet advies om de tevredenheid te doen stijgen.

Publieksonderzoek

Bij Markteffect is er veel vraag naar het onderzoeken van een bepaald publiek. Of het nu gaat om een lokaal publiek of een internationale doelgroep: onze onderzoeken variëren van imago en beleving tot het toetsen van concepten. Bent u bekend met uw publiek? Dan gebruiken we enquêtering via email of live op locatie. Maar wanneer u onbekend bent met u doelgroep, dan is een desk studie of panelonderzoek een logische keuze. Een publieksonderzoek analyseert verbanden tussen verschillende groepen, hun interesses en met name hun beleving. De onderzoeksspecialisten van Markteffect weten als geen ander hoe een bezoeker, gast of klant hiervoor benaderd moet worden.

Bij publieksonderzoek is de mening van uw bestaande bezoekers of klanten erg belangrijk. Hier gaan de specialisten van Markteffect graag een stapje verder: vaak is het des te belangrijker om te weten welk potentieel publiek u kunt aantrekken. Krijgt u die ene specifieke groep klanten of bezoekers maar niet te pakken? Door ook deze groep mee te nemen in het onderzoek, wordt een duidelijker beeld verkregen van de reden waarom potentieel publiek u juist niet bezoekt en wat hun onderbewuste motieven zijn. Door inzicht te krijgen in hun behoeften komt u erachter waar verbeteringen realiseerbaar zijn die direct invloed zullen hebben op hun bezoekintentie. Markteffect beschikt over een (inter)nationaal consumentenpanel waardoor er zeer gericht en concreet inzicht geven kan worden in de verschillende waarden van uw huidige bezoekers en potentiële bezoekers.

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Belevingsonderzoek gemengd voetbal: KNVB

Marktverkenning onderzoek: Waterpark Veerse Meer

Publieksonderzoek: Brabant-C

Conceptonderzoek: 
ZODIAC de musical

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant