Leisure Impact Monitor

Het is van grootte waarde om te meten of uw project, evenement of campagne de resultaten te weeg heeft gebracht die u voor ogen had. Bij Markteffect begrijpen we dat en daarom is de Leisure Impact Monitor ontwikkeld.

Middels de Impact Monitor wordt op basis van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren het resultaat van uw project, evenement of campagne in kaart gebracht. De kwantiatieve indicatoren zorgen voor een cijfermatige analyse waarbij er gekeken wordt naar bezoekersaantallen, herhalingsbezoeken on site- en off site uitgaven. De kwalitatieve indicatoren zorgen voor diepgaandere resultaten en bevatten attitudeveranderingen, bezoekersstroom en imagoverandering.

Wij werken met

Wat levert een Impact Monitor op?

Met behulp van een Impact Monitor worden de resultaten van uw project, evenement of campagne weergegeven. Markteffect kan de resultaten van het onderzoek afwegen tegenover een vergelijkbare campagne uit het verleden of uit een andere regio. Door onze samenwerking met externe deskundigen zijn wij in staat het input-output model toe te passen binnen het onderzoek. Hiermee kunnen we de economische impact van toerisme en recreatie berekenen in een bepaalde regio. De Impact Monitor wordt door organisatoren veelal gebruikt ter onderbouwing van een subsidieaanvraag.

Onze Impact Monitor is een onderzoeksinstrument dat is ontwikkeld in samenwerking met verschillende destinatiemarketeers. Deze kan met dezelfde basis op diverse festivals, gebieden of edities worden ingezet. Daar komt de benaming als Monitor vandaan. Deze kan echter ook eenmalig of losstaand worden toegepast.

Uw inzichten na een Impact Monitor

Een Impact Monitor zal inzicht geven in:

  • Wat de economische toegevoegde waarde van uw evenement of campagne is;
  • Wat de maatschappelijke toegevoegde waarde van uw evenement of campagne is;
  • Wat het toeristisch effect van uw evenement of campagne is;
  • Of uw bezoekers aangezet zijn tot herhaalbezoek, imagoverandering of uitgaven;
  • Of het doel of de doelen, die u voor ogen had, daadwerkelijk bereikt zijn.

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Belevingsonderzoek gemengd voetbal: KNVB

Klanttevredenheidsonderzoek: Bugaboo

Publieksonderzoek: Brabant-C

Conceptonderzoek: 
ZODIAC de musical

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant