Leisure Kansenkaart

Met de Leisure Kansenkaart wordt een beeld van het huidige leisure-aanbod, de leisure-behoefte en de identiteitswaarde in het gebied geschetst, waaraan vervolgens de meerwaarde van nieuwe initiatieven kan worden getoetst. De kansenkaart is bedoeld als toetsingskader voor beleidsmakers en bestuurders van een stad of regio, maar ook voor (leisure)ondernemers.

Met behulp van de Leisure Kansenkaart kunnen de plannen voor nieuw aanbod worden getoetst aan de behoefte van de aanwezige doelgroep(en) in een specifieke regio en aan de identiteit van het gebied. Vragen als ‘wat is er nu te doen?’, ‘wat doen bezoekers daadwerkelijk?’ en ‘wat zouden ze willen doen?’, worden met de Kansenkaart beantwoord.

Wij werken met

Wat levert een kansenkaart op?

De Leisure Kansenkaart is een soort marktonderzoek om ondernemers en bestuurders in één oogopslag het huidige leisure-aanbod van hun stad of regio te kunnen presenteren. Daarmee worden ook de kansen en nog niet vervulde leisure-behoefte blootgelegd. Zo kan direct beoordeeld worden of een leisure-plan of -concept kans van slagen heeft.

Uw inzichten door de kansenkaart

Met behulp van de kansenkaart worden de groeikansen voor leisure-ondernemers, -bestuurders, -beleidsmakers, banken of fondsen inzichtelijk gemaakt. Het DNA van uw stad of regio wordt vastgelegd.

De kansenkaart biedt waardevolle informatie om bijvoorbeeld uw concept of plan te laten toetsen en te bepalen in welke mate het concept of plan past bij het DNA van uw regio.

Kennisdeling

De onderzoeksspecialisten van Markteffect brengen het huidige aanbod en de behoeften van bewoners en bezoekers letterlijk in kaart. Daar komt een Leisure Kansen Index uit die aangeeft op welke activiteiten onder- en overaanbod is, waardoor u meer inzicht krijgt op de Leisure kansen in een gebied.

Afbeelding. De Leisure kansenkaart (voorbeeld). Klik hier om de afbeelding, in volledige grootte, online te bekijken.

Bij Markteffect vinden we het belangrijk er zorg voor te dragen dat de beste en meest relevante inzichten beschikbaar zijn. We geloven daarom ook in kennisdeling voor de Leisure sector. U kunt hier gratis een Leisure Kansenkaart Whitepaper downloaden waarmee inzichten worden verkregen in de kansen voor de vrijetijdssector en hoe de Kansenkaart ook voor uw organisatie van meerwaarde kan zijn.

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Haalbaarheidsonderzoek:
PSV Fanstore

Marktverkenning onderzoek: Waterpark Veerse Meer

Publieksonderzoek: Brabant-C

Conceptonderzoek: 
ZODIAC de musical

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant