Leisure Marktverkenning

In aanloop naar productontwikkeling is het belangrijk om de markt waar u in gaat acteren in kaart te brengen. Bij Markteffect verkennen we de markt op basis van de expansie en haalbaarheid van uw attractie, destinatie, dienst of product.

De expansie

U heeft een nieuw(e) attractie, destinatieplan, product of dienst en wilt hiermee een nieuwe markt betreden? De eerste stap is dan gedegen onderzoek. Hierbij wordt de propositie tegen de doelgroep die je hiermee wilt bereiken, aangehouden. Door middel van het gebruiken van een panel kunt u de juiste vragen stellen om inzichtelijk te maken waarom de beoogde doelgroep nog geen gebruik maakt van uw idee of concept en wat u hiervoor moet veranderen in uw propositie.

De haalbaarheid

Zit er genoeg potentie in de markt of mijn publiek om mijn product of dienst te lanceren? Door middel van een conceptonderzoek met een panel wordt dit aan de hand van de beleving van de potentiële doelgroep getoetst. Op deze manier wordt duidelijk hoe de doelgroep er precies uit ziet, welke sub segmenten uw idee of concept zouden accepteren en welke elementen uit uw propositie hierin van doorslaggevend belang zijn.

Wij werken met

Wat levert een marktverkenning op?

Wanneer de Leisure onderzoeksspecialisten nieuwe markten verkennen wordt er gebruik gemaakt van een model bestaande uit vijf stappen. Met elke stap in het proces valt een stukje van de puzzel op zijn plek en komen we dichterbij concrete resultaten, aanbevelingen en actiepunten hoe uw nieuwe product te vermarkten.

  1. Doelgroep afbakening
  2. Doelgroep herkenning (locatie en spreiding)
  3. Aanwezigheid doelgroep (dichtheid)
  4. Achterhalen van wensen, behoeften en gebruiksintentie
  5. Cijfermatige onderbouwing naar omvang doelgroep, segmenten en regio’s 

Wanneer het onderzoek doorgevoerd wordt, worden bestaande bezoekers en klanten afgezet tegen potentiële bezoekers en klanten. Zo kan er gekeken worden naar waar de overlap zich bevindt. Er wordt hierbij ook gekeken naar de manier waarop u uw nieuwe doelgroep kunt aanspreken, zonder uw bestaande bezoekers en klanten te verliezen omdat zij zich niet langer in de propositie. Hiermee bepalen we samen met u de uitgangspunten van uw propositie waarmee u de optimale omvang en volle potentie van uw doelgroep kunt aanspreken.

Uw inzichten na de marktverkenning

Een marktverkenning zal inzicht geven in:

  • Wat de wensen en behoeften van de bezoekers en klanten zijn;
  • Wat de prijselasticiteit is en wat men bereid is te betalen voor uw idee of concept;
  • Wat de gebruiksintentie of acceptatiegrens van uw nieuwe product of dienst is;
  • Hoe groot de markt is;
  • Hoeveel consumenten uw nieuwe product of dienst zullen afnemen, uitgesplitst naar doelgroep of regio.

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Gemeente onderzoek: Ooststellingwerf

Marktverkenning onderzoek: Waterpark Veerse Meer

Publieksonderzoek: Brabant-C

Conceptonderzoek: 
ZODIAC de musical

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant