De student-journey: afmelders

Eén van de fases in de student-journey noemt men ‘de afmelders’. Onderwijsinstellingen stoppen veel effort in voorlichtingsactiviteiten zoals opendagen, voorlichtingen en de website om haar opleidingen onder de aandacht te brengen. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan het proces na aanmelding middels een individuele- of groepsintake of een meeloopdag waarbij de aangemelde potentiële student verder kennismaakt met de onderwijsinstelling en de opleiding. Maar niet iedere potentiële student kiest uiteindelijk die naar uw voorlichtingsactiviteiten is geweest, kiest uiteindelijk uw opleiding.

Iedere potentiële student maakt uiteindelijk een definitieve keuze. Hetzij voor een opleiding binnen uw onderwijsinstelling, een opleiding bij een concurrent, een tussenjaar of een besluit om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Hierdoor is de definitieve instroom van uw onderwijsinstelling per opleiding pas aan het begin van het nieuwe schooljaar bekend (medio september/oktober) en kan op dat moment de balans worden opgemaakt.

Wist je dat…

Gemiddeld 28% van de aanmeldingen door een onderwijsinstelling niet wordt geconverteerd tot definitieve instroom? En dat afmelders veelal geen persoonlijk contact hebben gehad en instromers vrijwel altijd een open dag of meeloopdag bezocht?

Onderzoek naar afmelders

Markteffect biedt onderwijsinstellingen de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de motieven van afmelders, ofwel potentiële studenten welke uiteindelijk na aanmelding (voor opleiding, meeloopdag, etc.) deze aanmelding niet hebben bevestigd middels het starten van deze specifieke opleiding binnen uw onderwijsinstelling.

Het afgelopen schooljaar bracht Markteffect de motieven van afmelders van 23 onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo onderwijs in kaart. Uit deze onderzoeken is naar voren gekomen dat informatievoorziening, de open dag (en de redenen van bezoek of niet-bezoek) alsmede het proces tussen aanmelding en afmelding van groot belang zijn. Immers kan er veel gebeuren tussen de aanmelding en afmelding binnen de student-journey waardoor een aanmelder deze aanmelding links kan laten liggen.

In de afmeldersonderzoeken, die we voor individuele onderwijsinstellingen of opleidingen uitvoeren, zoeken we samen antwoord op de o.a. de volgende vragen:

 • Waarom waren de afmelders in eerste instantie geïnteresseerd in de betreffende opleiding bij uw onderwijsinstelling?
 • Welke stappen om verder te oriënteren hebben de afmelders uitgevoerd na aanmelding voor deze opleiding bij uw onderwijsinstelling?
 • Voor welke opleiding en onderwijsinstelling hebben de afmelders uiteindelijk gekozen?
 • Waarom hebben de afmelders voor deze opleiding gekozen?
 • Waarom hebben de afmelders voor deze onderwijsinstelling gekozen?
 • Indien de afmelders geen vervolgopleiding is gaan volgen: waarom heeft dit type afmelder hiervoor gekozen?
 • Wat was het moment waarop de afmelders de keuze hebben gemaakt om de betreffende opleiding niet te gaan volgen?
 • Wat waren de belangrijkste redenen voor de afmelders om af te haken? En wat was de doorslaggevende reden?
 • Wat had de onderwijsinstelling kunnen doen om afmelders voor de betreffende opleiding te laten kiezen?
 • Hoe hebben afmelders het proces van aanmelding tot plaatsing ervaren?’
 • Wat zijn de kenmerken van afmelders? (Bijvoorbeeld: profiel, geslacht, leeftijd, woonplaats, wens om wel/niet op kamers te gaan)

Voor het bevragen van de afmelders wordt vrijwel altijd gekozen voor telefonisch onderzoek.  Telefonisch onderzoek is bij dit type onderzoek een geschikte methode vanwege het feit dat veldwerkmedewerkers kunnen doorvragen naar de daadwerkelijke motieven, drempels, meningen en verbeterpunten van de afmelders en zo ontstaan diepgaande inzichten.

Markteffect zet voor het benaderen en afnemen van de vragenlijst onder afmelders getrainde field-force gecertificeerde (MOA) veldwerkmedewerkers in. Deze veldwerkmedewerkers hebben veel ervaring met het bevragen van scholieren en studenten ten behoeve van onderwijs gerelateerde onderzoeken.

Het ideale moment voor het uitvoeren van een afmeldersonderzoek zijn de maanden september, oktober en november.

Markteffect Emerce 100 Markteffect 10x FD Gazelle Top 250 Groeibedrijven 2021

80

Flexibele Veldmedewerkers

75

Fulltime Onderzoeksspecialisten

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant