De rol van ouders in het studiekeuzeproces

Eindhoven, 22 januari 2019

De afgelopen jaren is er veel veranderd in onderwijsland. Het leenstelsel is veranderd, het medialandschap wordt steeds dynamischer, de student ervaart steeds meer stress en het aanbod van opleidingen wordt groter (denk aan bachelors, masters, Associate Degree, etc.). De maatschappij stelt steeds meer wensen en eisen aan de inhoud van opleidingen en de werkwijze van onderwijsinstellingen.

Het leven van studenten en vmbo-, havo- en vwo-scholieren verandert constant en de behoefte aan advies en begeleiding groeit. Onderwijsinstellingen en ouders spelen hier een belangrijke rol in. Alle veranderingen zijn voor Markteffect een trigger geweest om hier onderzoek naar te doen en het te bundelen in een boek.

Cruciale informatie betreffende het studiekeuzeproces

Voor kennisinstellingen is het overtuigen van potentiële instromende studenten van cruciaal belang. Om inzicht te krijgen in het studiekeuzeproces en de rol van de ouders hierin heeft Markteffect onderzoek gedaan naar de rol en mate van beïnvloeding van ouders. De resultaten van dit onderzoek zijn gecombineerd met visies en kennis van Nederlandse experts binnen het onderwijs en zijn gebundeld in een boek. In 2014 voerde Markteffect een vergelijkbaar onderzoek uit, de resultaten hiervan zullen vergeleken worden met de resultaten van het huidige onderzoek en zijn terug te vinden in het boek.

Het impactvol bereiken, begeleiden en adviseren van jongeren door in te spelen op de ontwikkelingen binnen het onderwijs, dat is de ideale situatie. – Anouk de Boer, Onderzoeksspecialist Markteffect 

Een must-read binnen het onderwijs

Het boek is een must-read omdat er in de afgelopen jaren ontzettend veel veranderd is binnen het onderwijs. Denk hierbij aan de afschaffing van de basisbeurs, maar ook aan de rol en de betrokkenheid van ouders binnen het keuzeproces van scholieren. In het boek is relevante en boeiende informatie te vinden voor zowel betrokkenen binnen het voorgezet onderwijs, mbo, hbo en wo. Om relevante informatie over deze ontwikkelingen te verkrijgen, heeft er een omvangrijk onderzoek plaatsgevonden onder ruim 1.300 ouders van middelbare scholieren, bijna 2.000 middelbare scholieren en zes experts binnen het onderwijs.

Het overtuigen van potentiële instromende studenten om een studie te gaan volgen op de eigen kennisinstelling, is van cruciaal belang om constant voldoende instroom te genereren. Ouders vervullen tijdens het keuzeproces verschillende rollen. We hebben kwalitatief en kwantitatief onderzoek gecombineerd om inzicht te krijgen in de (beïnvloedende) rol van ouders tijdens het studieproces. – Davy Zwegers, Client Consultant Markteffect

Bent u geïnteresseerd in het bestellen van het boek of heeft u vragen? Neem gerust contact op met Onderwijs Client Consultant Davy Zwegers. Het budget voor het bestellen van het boek (digitale variant en één printed magazine) bedraagt € 1.950,- exclusief geldende BTW, per organisatie/ onderwijsinstelling.

 

Markteffect Emerce 100 Markteffect 10x FD Gazelle Top 250 Groeibedrijven 2021

80

Flexibele Veldmedewerkers

75

Fulltime Onderzoeksspecialisten

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant