De student-journey: instromers

Eén van de fases in de student-journey noemt men ‘de instromers’, ook wel nieuwe studenten. Zonder studenten, geen onderwijsinstellingen. Ieder jaar wordt al kort voor de zomer de tussentijdse balans opgemaakt van de voorlopige instroom van de onderwijsinstellingen en het volledige onderwijsaanbod. Na de zomervakantie is eind september de definitieve instroom bekend en kan een evaluatie worden gemaakt wat het daadwerkelijke resultaat is van de wervingscyclus aan aaneengeschakelde voorlichtings- en wervingsactiviteiten.

In deze fase worden veelal ook studenten die instromen op de opleidingen geraadpleegd om inzichten te verkrijgen hoe zij terugkijken op de geboden ondersteuning bij het maken van de juiste keuze alsmede het aanmeldingsproces.

Wist je dat…

Veel instromers het belangrijk vinden dat ze online informatie kunnen vinden over hun latere beroep en de daarbij horende werkzaamheden? Een grote groep krijgt deze informatie echter niet gevonden op de website van de onderwijsinstelling. Zij zijn hier dus vaak pas over geïnformeerd wanneer ze met de opleiding gestart zijn.

Onderzoek naar instromers

Markteffect helpt onderwijsinstellingen bij het evalueren van de wijze waarop nieuwe studenten dit proces hebben ervaren en welke verbeterpunten er zijn om de werving voor het nieuwe schooljaar verder te verbeteren. Dit doet Markteffect door een instroomonderzoek uit te voeren onder eerstejaarsstudenten in de maanden oktober en november. Uit ervaring weten we dat dit het ideale moment is om deze groep te bevragen, daar waar men goed kan terugkijken op de uiteindelijke keuze.

Eén van de meest relevante inzichten die in het instroomonderzoek wordt verkregen is het feit of de onderwijsinstellingen nu men er een studie volgt, voldoet aan de verwachtingen en of de daadwerkelijke ervaring matcht met hetgeen de onderwijsinstelling heeft uitgestraald of gecommuniceerd tijdens de oriëntatiefase.

In de instroomonderzoeken die Markteffect uitvoert staan veelal de volgende vragen centraal:

  • Hoe is het studiekeuzeproces van de eerstejaarsstudenten verlopen?
  • Hoe hebben eerstejaarsstudenten het proces van aanmelding tot definitieve plaatsing ervaren?
  • Hoe hebben eerstejaarsstudenten de eerste maanden op de onderwijsinstellingen en hun opleiding ervaren?
  • Welke onderdelen kan de onderwijsinstellingen verbeteren aangaande de ondersteuning bij het maken van de keuze en de beleving van de huidige opleiding?

Uiteraard wordt per case bekeken welke vragen relevant zijn voor de onderwijsinstelling en wordt hier rekening mee gehouden bij de opzet en methode van het onderzoek alsmede het gewenste advies.

Markteffect Emerce 100 Markteffect 10x FD Gazelle Top 250 Groeibedrijven 2021

80

Flexibele Veldmedewerkers

75

Fulltime Onderzoeksspecialisten

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant