Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Het thema Leven Lang Ontwikkelen staat landelijk hoog op de agenda en wordt actief gestimuleerd door de overheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Onderwijsinstellingen spelen massaal in op de groeiende behoefte aan trainingen, cursussen en opleidingen onder professionals op de arbeidsmarkt. Dit vergt aanpassingen in het onderwijsaanbod en in de organisatie rondom voorlichting en promotie. Zij zijn niet de enige, ook veel commerciële opleiders spelen massaal in op de groeiende behoefte aan trainingen, cursussen en opleidingen onder professionals op de arbeidsmarkt.

Het bereiken van de juiste doelgroepen met de juiste boodschap en een passend aanbod is cruciaal. Bij Markteffect begrijpen we dat en zorgen we graag voor relevante inzichten zodat u rondom het thema Leven Lang Ontwikkelen de juiste beslissingen kunt nemen.

Wij werken met

De behoeften op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen onder professionals

Om onderwijsinstellingen te ondersteunen in hun informatiebehoefte heeft Markteffect begin 2020 het Nationaal Leven Lang Ontwikkelen Onderzoek uitgebracht. De resultaten van dit onderzoek onder professionals met een opleidingsbehoefte zijn beschreven in een trendrapportage. In dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de motivatie van de opleidingsbehoefte van professionals, de rol van de werkgever, het oriëntatie- en keuzeproces en de wensen rondom de inhoudelijke invulling van een opleiding, cursus of training.

Naast landelijk onderzoek worden ook vaak alumni benaderd voor het in kaart brengen van behoeften op het vlak van Leven Lang Ontwikkelen, Daar waar zij dicht bij uw onderwijsinstelling staan. Uit ervaring blijkt ook dat veel alumni hun oude onderwijsinstelling overwegen voor het volgen van een cursus, training of (deeltijd)opleiding.

Lees hier meer over het meest recente Nationaal Leven Lang Ontwikkelen Onderzoek.

Wist je dat...

Professionals in alle vakgebieden zich willen ontwikkelen, zijn wet- en regelgeving, communicatie, leidinggeven en coaching? Ook bijblijven met nieuwe ontwikkelingen en innovatie, alsmede veel vakspecifieke onderwerpen zijn leerdrivers voor professionals.

De ideale opleiding volgens professionals maximaal enkele maanden duurt en is een combinatie van klassikale bijeenkomsten, online studie en het toepassen van opgedane kennis op de werkvloer, waar dat laatste in verhouding het minste tijd kost. Professionals willen bij voorkeur het liefst één volle dag of één avond per week klassikale bijeenkomsten bijwonen waarbij daarnaast nog maximaal 8 uur zelfstudie per week gevolgd dient te worden.

De behoeften op het gebied van Lang Leven Ontwikkelen binnen het werkveld

Naast de behoeften van professionals meet Markteffect de behoefte van werkgevers en samenwerkingspartners in het werkveld op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Markteffect gelooft erin dat de behoeften van het werkveld op het gebied van ondersteuning en samenwerking met het onderwijs in een steeds sneller tempo zullen veranderen, als gevolg van o.a. demografische en technologische ontwikkelingen. Hierdoor is het van groot belang om de behoeften alsmede de bekendheid en reputatie van onderwijsinstellingen op de LLO markt te monitoren.

Middels onderzoeken op het vlak van Leven Lang Ontwikkelen geeft Markteffect antwoord op onder andere de volgende vragen:

  • Wat is de marktomvang (het potentieel) onder de LLO doelgroepen professionals en werkgevers? Specifiek wat is de behoefte in het eigen werkgebied?
  • Wat is de concurrentie op het gebied van LLO aanbod binnen het werkgebied?
  • Welke aanbieders van LLO onderwijs zijn er?
  • Waaruit bestaat het portfolio van deze aanbieders?
  • In welke vorm wordt het portfolio aangeboden?
  • Wat zijn de punten waarop de aanbieders zichzelf willen onderscheiden en wat is de positie van de eigen onderwijsinstelling?
  • Wat is de naamsbekendheid, inhoudelijke bekendheid en het imago van uw onderwijsinstelling als Leven Lang Ontwikkelen aanbieder onder professionals en werkgevers?
  • Hoe ziet het beslissingsproces eruit onder professionals en werkgevers met betrekking tot het vervullen van opleidingsbehoeften?

Lees hier meer over de meest recente Leven Lang Ontwikkelen Decisionmakers Bedrijfsleven Monitor.

Wilt u weten hoe Markteffect u kan helpen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie. Op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen is er uiteraard ook mogelijkheid tot maatwerk.

Markteffect 10x FD Gazelle MOAward: Bureau van het Jaar 2020 Top 250 Groeibedrijven 2021

80

Flexibele Veldmedewerkers

75

Fulltime Onderzoeksspecialisten

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs