Nationale Leven Lang Ontwikkelen Onderzoek 2020 (NLLOO 2020)

Het zorgdragen voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en het werkfit houden van medewerkers is een topprioriteit om als werkgever aantrekkelijk te blijven en als organisatie een sterke positie in de markt in te kunnen nemen. Kennis en vaardigheden dienen steeds sneller geüpdatet te worden en daarnaast is het opleiden van personeel belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Binnen de markt van opleidingen voor het werkveld lopen onderwijsinstellingen tegen uitdagingen aan. Hoewel zij veel slag- en daadkracht hebbe en kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden, zijn zij zoekende naar hun positie ten aanzien van opleidingen voor het werkveld. Dit is het vertrekpunt geweest voor het Nationaal Leven Lang Ontwikkelen Onderzoek 2020.

Professionals willen blijven ontwikkelen

Het thema Leven Lang Ontwikkelen staat landelijk hoog op de agenda en wordt actief gestimuleerd door de overheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Onderwijsinstellingen spelen massaal in op de groeiende behoefte aan trainingen, cursussen en opleidingen onder professionals op de arbeidsmarkt.

Dit vergt aanpassingen in het onderwijsaanbod en in de organisatie rondom voorlichting en promotie. Het bereiken van de juiste doelgroepen, met de juiste boodschap en een passend aanbod is cruciaal voor onderwijsinstellingen om succesvol te zijn als aanbieder van trainingen, cursussen en opleidingen voor professionals in het bedrijfsleven.

Wist je dat…

Meer dan een derde van de middelbare scholieren zegt behoefte te hebben aan méér informatie over een vervolgopleiding? Hetzelfde geldt voor ongeveer de helft van de studenten. Scholieren missen echte verhalen van studenten en eerlijkheid in de informatievoorziening vanuit onderwijsinstellingen. Daarnaast zouden zij ook graag meer informatie ontvangen over toekomstperspectieven die verschillende opleidingen bieden en meer opleiding specifieke informatie krijgen.

Leven Lang Ontwikkelen onder professionals

Om onderwijsinstellingen te ondersteunen in hun informatiebehoefte heeft Markteffect begin 2020 opnieuw de Nationaal Leven Lang Ontwikkelen Onderzoek uitgebracht. De resultaten van dit onderzoek onder professionals (mbo, hbo en wo niveau) met een opleidingsbehoefte zijn beschreven in een trendrapportage. Hierin wordt inzicht gegeven in de motivatie van de opleidingsbehoefte van professionals, de rol van de werkgever, het oriëntatie- en keuzeproces en de wensen rondom de inhoudelijke invulling van een opleiding, cursus of training.

In het onderzoek komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Behoefte aan een opleiding, cursus en/of training en op welk niveau;
 • Rol van de werkgever bij de keuze voor een opleiding, cursus en/of training;
 • Rol die de werkgever neemt bij het stimuleren van de werknemer;
 • Initiatief dat door professionals wordt genomen om een opleiding, cursus of training te volgen;
 • De keuze voor de gewenste aanbieder;
 • Het oriëntatieproces (manier van oriënteren, informatiebehoefte en beïnvloeders van de keuze);
 • De keuze voor een mbo-instelling, hogeschool, universiteit, werk gerelateerde instelling of particuliere onderwijsinstelling;
 • Inhoudelijke invulling van de gewenste opleiding, cursus of training;
 • De kennis van het Associatie Degree (Ad) onderwijs;
 • De kennis van het post-hbo onderwijs;
 • Drempels om te oriënteren op een opleiding, cursus of training;
 • De onderwijsinstellingen die door professionals worden overwogen.

De trendrapportage van het Nationaal Leven Lang Ontwikkelen Onderzoek is vanaf maart 2020 beschikbaar voor geïnteresseerde onderwijsinstellingen tegen een multi-client tarief van € 1.250,- excl. btw. Voor dit tarief ontvangt u een licentie om het rapport onbeperkt binnen de eigen onderwijsinstelling of organisatie te verspreiden. Daarnaast ontvangt u enkele gedrukte exemplaren van het onderzoek. Markteffect vindt het belangrijk er zorg voor te dragen dat de beste en meest relevante inzichten beschikbaar zijn, zodat u goed onderbouwde keuzes en beslissingen kunt nemen.

Markteffect 10x FD Gazelle MOAward: Bureau van het Jaar 2020 Top 250 Groeibedrijven 2021

80

Flexibele Veldmedewerkers

75

Fulltime Onderzoeksspecialisten

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs