Leven Lang Ontwikkelen Decisionmakers Bedrijfsleven Monitor 2020-2021

Het zorgdragen voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en het werkfit houden van medewerkers is een topprioriteit om als werkgever aantrekkelijk te blijven en als organisatie een sterke positie in de markt in te kunnen nemen. In januari en februari 2021 heeft Markteffect de eerste editie van de LLO Decisionmakers Bedrijfsleven Monitor 2020-2021 uitgevoerd. Dit onderzoek en de inhoud van de vragenlijsten is afgestemd met een groep mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen, waardoor de inhoud van het onderzoek afgestemd is op de behoefte van de markt. De resultaten van dit onderzoek zijn op aanvraag beschikbaar.

Het opleiden van personeel

Kennis en vaardigheden dienen steeds sneller geüpdatet te worden en daarnaast is het opleiden van personeel belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Binnen de markt van opleidingen voor het werkveld lopen onderwijsinstellingen tegen uitdagingen aan. Hoewel zij veel slag- en daadkracht hebben en kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden, zijn zij zoekende naar hun positie ten aanzien van opleidingen voor het werkveld. Dit geldt zowel intern bij het inrichten van de organisatie voor deze onderwijsvorm, als extern bij het positioneren en vermarkten van de opleidingen en het vinden van verbinding met het werkveld.

Het thema Leven Lang Ontwikkelen staat landelijk hoog op de agenda en wordt actief gestimuleerd door de overheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Onderwijsinstellingen willen hun maatschappelijke bijdrage leveren om burgers arbeidsfit te houden. Zij zijn niet de enige, ook veel commerciële opleiders spelen massaal in op de groeiende behoefte aan trainingen, cursussen en opleidingen onder professionals op de arbeidsmarkt.

Wist je dat…

Een duidelijkere positionering van onderwijsinstellingen als LLO-opleidingsaanbieder ertoe kan bijdragen dat de overweging van reguliere onderwijsinstellingen toeneemt?

Behoefte aan inzicht

Door gesprekken met en vragen vanuit onze opdrachtgevers in de onderwijssector en recent uitgevoerde LLO-onderzoeken voor diverse onderwijsinstellingen, kwam het besef bij Markteffect dat er een enorme behoefte is aan inzicht naar de customer journey voor opleidingen in het bedrijfsleven. Het bereiken van de decisionmakers in het bedrijfsleven met de juiste boodschap, een passend aanbod en samenwerkingsvormen is cruciaal voor onderwijsinstellingen om succesvol te zijn als LLO onderwijsaanbieder van trainingen, cursussen en opleidingen voor het bedrijfsleven.

Met deze inzichten kunnen de uitdagingen waar onderwijsinstellingen tegenaanlopen het hoofd geboden worden. Het gaat dan met name om de huidige en gewenste invulling van de opleidingen en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en organisaties die hun professionals willen bij-, om- of nascholen. Naar aanleiding van deze informatiebehoefte is Markteffect in gesprek gegaan met partijen uit het netwerk en eigen onderwijspartners waaruit dit onderzoek is vormgegeven.

De Leven Lang Ontwikkelen Decisionmakers Bedrijfsleven Monitor 2020-2021

Het resultaat van deze samenwerkingen is de LLO Decisionmakers Monitor. Een onderzoek onder ruim 2.000 beslissers en beïnvloeders van LLO in het werkveld, of zoals Markteffect ze noemt: LLO-decisionmakers. Deze monitor, die tweejaarlijks uitgevoerd zal worden, biedt niet alleen inzicht in de customer journey van LLO-decisionmakers, maar onderzoekt tevens wat hun wensen en behoeften zijn voor toekomstig onderwijs, zowel op het gebied van inhoud als op het gebied van samenwerking.

De eerste resultaten:

  • Van de LLO-decisionmakers geeft 85% aan dat binnen hun organisatie medewerkers enigszins of volledig gestimuleerd worden om zichzelf bij te scholen
  • 46% van de LLO-decisionmakers verwacht dat er in de komende drie jaar in de organisatie trainingen, cursussen of opleidingen op mbo-niveau gevolgd gaan worden
  • Slechts 26% van de LLO-decisionmakers verwacht dat medewerkers deze opleidingen bij mbo-instellingen gaan volgen
  • Voor hbo is dit respectievelijk 55% en 30%. De concurrentie blijkt vooral uit werkgerelateerde aanbieders van onderwijs te bestaan, die voor een groter aandeel als opleidingspartner worden gezien
  • Maar liefst 42% van de LLO-decisionmakers geeft aan niet bekend te zijn met regelingen en subsidies voor scholing vanuit de overheid

Wat kunt u verwachten van de rapportage?

De resultaten van de Leven Lang Ontwikkelen Decisionmakers Bedrijfsleven Monitor zijn gebundeld in een adviesrapportage. Deze rapportage is af te nemen voor geïnteresseerde (onderwijs)instellingen tegen een multi-client tarief van € 2.500,- excl. btw. Voor dit tarief ontvangt u een licentie om het rapport onbeperkt binnen de eigen onderwijsinstelling of organisatie te verspreiden. Markteffect vindt het belangrijk er zorg voor te dragen de beste en meest relevante inzichten beschikbaar te stellen, zodat u goed onderbouwde keuzes en beslissingen kunt nemen.

Markteffect Emerce 100 Markteffect 10x FD Gazelle Top 250 Groeibedrijven 2021

80

Flexibele Veldmedewerkers

75

Fulltime Onderzoeksspecialisten

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant