MTO - Medewerkerstevredenheids-onderzoek

MTO staat voor Medewerkerstevredenheidsonderzoek en betreft een onderzoek waarbij u intern onderzoek doet naar de verbeterpunten en inzichten die helpen bij de tevredenheid van uw medewerkers.

Bij het uitvoeren van een MTO stelt u een vragenlijst op welke gericht is op de interne medewerker van uw organisatie waarbij vaak vastgehouden wordt aan vier pijlers:

 • De algemene tevredenheid van medewerkers: Dit kan gaan over aspecten zoals werkplezier, werkinhoud, salaris, doorgroeimogelijkheden, etc.
 • De betrokkenheid van medewerkers: Hoe betrokken zijn medewerkers bij het werk en uw organisatie?
 • De loyaliteit van medewerkers: Hoe trouw zijn medewerkers aan de organisatie?
 • Verbetermogelijkheden in de organisatie: Wat zijn de knelpunten, sterke punten of juist verbeterpunten binnen de organisatie waar aandacht aan moet worden besteed?

Hoe wordt een MTO uitgevoerd?

Een MTO kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van:

 • Enquêtes en vragenlijsten: Dit is de meest gebruikte methode. De enquête kan online of op papier worden afgenomen.
 • Interviews: In een interview kunnen medewerkers uitgebreid een mening geven over het werk en de organisatie.
 • Focusgroepen: In een focusgroep kunnen medewerkers met elkaar discussiëren over bepaalde thema's die relevant zijn voor het MTO.

Om representatieve en betrouwbare resultaten te ontvangen is het van belang dat de medewerkers het gevoel hebben dat ze eerlijk kunnen antwoorden. Dit kan bijvoorbeeld door een onafhankelijke partij in te schakelen of door de garantie te geven dat de antwoorden anoniem worden verwekt.

De resultaten van een MTO kunnen worden gebruikt om de organisatie te verbeteren. Zo kan er op basis van de uitkomsten van het onderzoek een plan van aanpak worden opgesteld om de tevredenheid van de medewerkers te verhogen.

Waarom een MTO uitvoeren?

 • Inzicht in de tevredenheid van medewerkers: Door een MTO te uitvoeren, weet u wat er leeft onder uw medewerkers;
 • Verbeteren van de werksfeer: Door knelpunten aan te pakken, kan de werksfeer worden verbeterd;
 • Verhogen van de betrokkenheid van medewerkers: Betrokken medewerkers zijn productiever en loyaler en helpen bij de rekrutering van nieuwe medewerkering;
 • Verminderen van verloop: Tevreden medewerkers blijven langer werken voor dezelfde werkgever;
 • Verbeteren van de prestaties van de organisatie: Tevreden medewerkers leveren betere prestaties.

Waarop te letten bij het uitvoeren van een MTO?

Geen enkele organisatie is hetzelfde en elke organisatie heeft een eigen aanpak nodig. Denk vooraf dus goed na over de onderzoeksmethode en de wijze van uitvragen zodat u ervoor zorgt dat u voldoende response haalt en dat de resultaten betrouwbaar zijn. Een MTO is een waardevol instrument voor organisaties die de tevredenheid van hun medewerkers willen verbeteren en de prestaties van de organisatie willen verhogen.

Zelf een MTO uitvoeren of een MTO uitbesteden?

Het is mogelijk om zelf aan de slag te gaan met het uitvoeren van een MTO, er zijn een aantal zaken waar u rekening mee moet houden bij het uitvoeren van een MTO. Er zijn hier drie fases waar u rekening mee moet houden.

Voorbereiding:
Denk bijvoorbeeld goed na over de vragen die u wilt stellen, de intonatie die u wenst te gebruiken, de methode van uitvragen, hoe u de anonimiteit garandeert van de medewerkers en hoe u ervoor zorgt dat iedereen uiteindelijk de vragenlijst invult. Reken voor de responsetijd bijvoorbeeld uiterlijk vier weken met nog reminders naar de respondenten die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld etc.

Verwerken van de data:
Wanneer er voldoende vragenlijsten ingevuld zijn is het tijd om de data te exporteren, in de juiste bestandsformaten te zetten en uit te draaien in de juiste grafieken en tabellen. 

Rapportage en interpretatie:
Wanneer de data, de grafieken en de tabelen klaarstaan is het tijd om met een onafhankelijke bril naar de data en inzichten te kijken. Wat zegt de data, wat zijn de belangrijkste inzichten en welke betrouwbare kruisverbanden zijn er nu te maken? Vervolgens worden deze inzichten verwerkt naar mogelijke actiepunten en projecten.

Bij Markteffect kunt u het MTO ook uitbesteden, we hebben verschillende vormen van aanbod van een kosten efficiënte en snelle manier van het MTO tot en met een maatwerk Medewerkerstevredenheidsonderzoek. We hebben een snelle doorlooptijd, kunnen anonimiteit van de respondenten garanderen en bieden altijd onafhankelijk advies op basis van de resultaten. 

Joris <span>van Leenders</span>

Joris van Leenders

Client Consultant

MTO staat voor Medewerkerstevredenheidsonderzoek en betreft een onderzoek waarbij u intern onderzoek doet naar de verbeterpunten en inzichten die helpen bij de tevredenheid van uw medewerkers