Haalbaarheidsonderzoek:
PSV Fanstore

Haalbaarheid nieuwe PSV FANstore in binnenstad van Eindhoven

In de PSV FANstore is de meest uitgebreide PSV-collectie van Nederland en een uitgebreid voetbalassortiment te vinden. De huidige FANstore bevindt zich bij het Philips Stadion in Eindhoven.

Servicegerichtheid is erg belangrijk voor PSV. Om nog meer gemak en service aan te bieden, overweegt PSV om ook een FANstore te openen in de binnenstad van Eindhoven. Om te zorgen dat PSV een (cijfermatig) onderbouwde beslissing kan maken hierover, heeft PSV Markteffect gevraagd het draagvlak voor de nieuwe store te onderzoeken onder de verschillende doelgroepen van PSV.

Hoe staan deze doelgroepen tegenover een nieuwe FANstore? Zien zij dit als een meerwaarde? Overwegen zij deze nieuwe FANstore te bezoeken? En zal een nieuwe FANstore zorgen voor minder bezoek van de huidige FANstore of zal het een aanvulling zijn waardoor het servicelevel van PSV voor haar klanten en fans nog verder verhoogt?

Doel

inzicht krijgen in het draagvlak en de haalbaarheid van een nieuwe PSV FANstore in de binnenstad van Eindhoven

Methode

kwalitatief onderzoek (face-to-face interviews) en kwantitatief onderzoek (online veldwerk)

Effect

een keuze kunnen maken of de nieuwe PSV FANstore zorgt voor een verbetering van het servicelevel of juist voor kannibalisatie


Face-to-face onderzoek en online veldwerk

Markteffect heeft in het onderzoek meerdere doelgroepen van PSV meegenomen. Op deze manier kan een zo compleet mogelijk beeld worden gevormd van de mening van de verschillende type potentiële bezoekers van de nieuwe Fanstore. Immers is het van essentieel belang om alle belangrijke groepen mee te nemen en te achterhalen of er verschillen zijn tussen deze doelgroepen.

Middels online veldwerk en (Engelstalige) face-to-face enquêtering in de binnenstad van Eindhoven en de huidige FANstore van PSV, zijn ruim 1.050 vragenlijsten afgenomen onder de doelgroep. Voor dit onderzoek zijn de volgende doelgroepen uitgebreid ondervraagd:

  •      Fanatieke PSV bezoekers
  •      Inwoners van Eindhoven
  •      Bezoekers van Eindhoven
  •      Buitenlandse toeristen
  •      Bezoekers huidige PSV FANstore

“Het uitbreiden van het retail netwerk van PSV is iets wat al lang op het wensenlijstje staat maar moet natuurlijk wel rationeel onderbouwd worden. Het onderzoek van Markteffect onder verschillende doelgroepen met o.a. bijbehorende motieven en beweegredenen draagt hier nadrukkelijk aan bij.”
Arne van Breugel, Manager Merchandising & Licensing

5

verschillende doelgroepen

1.050

respondenten zijn ondervraagd


Inzichten uit het onderzoek

De onderzoeksresultaten hebben PSV handvatten geboden ten aanzien van de beslissing om al dan niet een nieuwe FANstore te openen. De interesse voor een nieuwe FANstore is in kaart gebracht, net als de mogelijke kannibalisatie-effecten van de nieuwe FANstore op de huidige FANStore. Daarnaast heeft PSV meer inzicht gekregen in de gewenste locatie, de voor- en nadelen die de opening van de extra shop zal hebben, het gewenste assortiment en het draagvlak per doelgroep.

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Sponsor effectmeting voor FC Twente om impact sponsorships in kaart te brengen

Imago- en positioneringsonderzoek: Roda JC

Fan onderzoek: KNVB

<p>Michael <span>Petit</span></p>

Michael Petit

Manager Marketing & Client Consultant