Naamsbekendheid-, imago- & klanttevredenheidonderzoek: Ster publieke omroep

Ster – Naamsbekendheid, imago, klanttevredenheid en ontwikkelingen

Ster biedt reclameruimte aan rondom programma’s van de publieke omroep op tv, radio en online. In 2018 heeft Ster haar commerciële beleid aangepast waardoor er nu vaste prijzen gehanteerd worden en reclame flexibeler kan worden ingezet. Dit maakt het onder andere voor kleine en middelgrote organisaties mogelijk om op een betaalbare manier reclame in te kopen.

Ster wenst te toetsen waar zij op dit moment staat op het gebied van bekendheid, imago en haar dienstverlening. Bovendien heeft Ster behoefte aan meer inzicht in de reacties op het vernieuwde commerciële beleid om gerichter op behoeften in te kunnen spelen. Er is voor gekozen om middels diepte-interviews meer inzicht te krijgen in het profiel van (mogelijk nieuwe) klanten. Aan de hand van deze informatie is vervolgens een kwantitatief onderzoek gestart om hypotheses te toetsen en een breder publiek te horen.

Doel

Meer inzicht verkrijgen in de wensen en behoeften van organisaties op het gebied van media inzet en inkoop

Methode

Kwalitatieve diepte-interviews en kwantitatieve online vragenlijsten

Effect

Inzicht in de huidige klantbeleving en in de mogelijke gevolgen van de huidige ontwikkelingen


Methode

De onderzoeksdata zijn verzameld door middel van diepte-interviews en online onderzoek. Markteffect heeft respondenten uit haar eigen B2B panel en contacten van Ster uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De bevraagde doelgroep bestaat uit Nederlandse organisaties en mediabureaus die reeds reclame inkopen bij Ster of voor wie dit, vanwege het veranderde beleid, mogelijk interessant kan zijn. Hierbij is dus gebruik gemaakt van een dynamisch onderzoek dat te definiëren is als onder andere een klanttevredenheidsonderzoek, naamsbekendheidsonderzoek of imago onderzoek.

“Het onderzoek bevestigt dat Ster een interessante partij is voor nieuwe klanten, ook met relatief lage mediabudgetten. Deze groep is enthousiast over het nieuwe prijsbeleid van Ster. En toegankelijkheid voor alle klanten – groot én klein – was precies wat we met het nieuwe prijsbeleid nastreefden. De inzichten uit het onderzoek passen we op diverse manieren in de praktijk toe, van trainingen voor accountmanagers tot de inzet van middelen gericht op nieuwe klanten.”
Hester van Rijn, Team Manager Marketing & Communicatie

5

diepte interviews met potentiële klanten

216

online vragenlijsten onder Nederlandse organisaties/mediabureaus

 

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

Ster heeft meer zicht gekregen op de inhoudelijke bekendheid van Ster, het imago en de klanttevredenheid. Daarnaast heeft het onderzoek waardevolle informatie opgeleverd over de nieuwe ontwikkelingen. Brenda en Hester hebben na afloop enthousiast hun interne ontwikkelingen met ons gedeeld, waaruit bleek dat de resultaten op vele niveaus binnen de organisatie goed zijn opgepakt.

 

“In een relatief korte tijd is er door Markteffect op verschillende manieren informatie verzameld die ons een goed beeld heeft gegeven van wat er leeft bij onze klanten. De rapportage van het onderzoek was toepasbaar voor Ster waardoor verschillende afdelingen direct met de informatie aan de slag konden. Ook na oplevering was er ruimte om vragen te stellen en zijn wij hier goed in geholpen. Kortom, mooie resultaten en een prettige samenwerking. ”
Brenda Kompier, Projectleider Research

Opmerkelijk

Leuk om te zien was dat respondenten al tijdens het invullen van de vragenlijst aangaven dat hun interesse was gewekt omtrent de mogelijkheden bij Ster. “Voor mij een absolute eyeopener waarmee in beeld is gekomen dat we Ster toch eens serieus moeten gaan benaderen voor projecten.”

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

PR Onderzoek: Typisch Tom & Markteffect

<p>Joris <span>van de Schoor</span></p>

Joris van de Schoor

Client Consultant