Macrodoelmatigheidsonderzoek: Hogeschool Leiden 

Macrodoelmatigheidsonderzoek: Masteropleiding Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg Hogeschool Leiden

De ontwikkelingen in Zorg en Welzijn hebben een grote impact op het leven en de leefomgeving van burgers. Medisch specialisten, waaronder fysiotherapeuten spelen vaak een centrale rol in het behouden en verbeteren van bewegend functioneren in het dagelijks leven van burgers met (hoog risico op) een chronische aandoening. Om dit goed te kunnen organiseren moeten fysiotherapeuten zich nieuwe competenties eigen maken. Hogeschool Leiden wil met het ontwikkelen en aanbieden van de masteropleiding ‘Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg’ (FWB) inspelen op de kennis- en vaardigheidslacune bij fysiotherapeuten om, vanuit hun specifieke deskundigheid op het terrein van het bewegend functioneren, als één van de regisseurs in de wijk deskundig en bedrijfsmatig in te spelen op wat nodig is in het sterk veranderende werkveld van Zorg en Welzijn.

Om een nieuwe opleiding bekostigd te krijgen dienen hogescholen een macrodoelmatigheidstoets uit te voeren en deze ter goedkeuring aan te bieden bij het CDHO. Markteffect is door Hogeschool Leiden gevraagd om te ondersteunen bij het vergaren van relevante inzichten uit de arbeidsmarkt en de instroomdoelgroep om inzicht te verkrijgen in de behoefte van deze doelgroepen.

Doel

Inzicht verkrijgen in de maatschappelijke & arbeidsmarkt behoefte vanuit werkgevers
& potentiële studenten 

Methode

Kwalitatief onderzoek (diepte-interviews met werkgevers, online community met studenten) & kwatitatief
onderzoek (telefonische enquête onder fysiotherapeuten)

Effect

Input voor het aanvullen van de macrodoelmatigheidstoets, 
de behoeft is aangetoond en de opleiding is goedgekeurd door CDHO en per september 2019 worden aangeboden.


Kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek

Markteffect is dit onderzoek gestart door 8 diepte-interviews uit te voeren met werkgevers die fysiotherapeuten in dienst hebben door Markteffect’s senior moderator. Tijdens deze interviews zijn de opleidingsbehoeften, de ontwikkelen en uitdagingen in kaart gebracht en is de inhoud van de master beoordeeld door de respondenten. Tevens is er een driedaagse online community uitgevoerd met 22 huidige bachelor studenten van de opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Leiden naar hun opleidingsbehoeften en de beoordeling van de master. De resultaten van deze community zijn gekwantificeerd middels een online enquête onder huidige bachelor studenten van de opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Leiden, Saxion en de Hanzehogeschool waarbij in totaal 83 studenten de enquête hebben ingevuld. Om de behoefte vanuit de arbeidsmarkt te kwantificeren zijn tevens 100 werkzame fysiotherapeuten middels een online enquête middels de inzet van het b2bpanel (90.000 leden) en consumentenpanel (255.000 leden) bevraagd naar hun opleidingsbehoeften en de beoordeling van de master.

“We hebben steeds veel te doen en gebrek aan tijd, een macrodoelmatigheidstoets komt erbij , het gewone werk gaat gewoon door en dan hoop je een partij te vinden die direct handelt, mede op grond van veel ervaring goed begrijpt wat je vragen zijn en snel, deskundig en efficiënt onderzoek doet, en dat is precies wat Davy en zijn team met en voor ons deden.''
Nico van Tol, Directeur Faculteit Gezondheidszorg Hogeschool Leiden

3

verschillende doelgroepen

Ruim 200

respondenten zijn ondervraagd


Inzichten uit het onderzoek

De resultaten van het onderzoek hebben Hogeschool Leiden inzicht gegeven in de opleidingsbehoeften en de beoordeling van de master. De resultaten zijn door Hogeschool Leiden gebruikt om de macrodoelmatigheidstoets te completeren en inmiddels anno oktober 2018 goedkeuring te krijgen voor het bekostigd aanbieden van de master vanaf september 2019.

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

0-meting onderzoek voor de nieuwe positionering van Avans Hogeschool

Inzicht in de marketingpersona’s via een Online Community Campus Fryslân

Kwalitatieve inzichten voor de instroom van studenten voor Curio

Naamsbekendheidonderzoek na nieuwe positionering van Tilburg University

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs