Markteffect Imagomonitor

Markteffect imagomonitor

Jaarlijks initieert Markteffect de Markteffect mbo, hbo en wo imagomonitor. Al ruim 10 jaar helpen we onderwijsinstellingen op basis van een op maat gemaakte rapportage . Zo kunnen we adviseren over zaken als naamsbekendheid, concurrentiepositie en imago onder potentiële studenten, maar ook onder ouders, decanen en vakdocenten.

Lees hier meer over de meeste recente Imago-monitor onderzoek 2020-2021

Onderwijsinstellingen in Nederland

Het onderwijs is altijd in ontwikkeling en de manier waarop potentiële studenten zich oriënteren op een vervolgopleiding verandert continu. Het is voor een onderwijsinstelling daarom van belang om goed na te denken over manier waarop zij hun potentiële studenten aanspreken, maar bijvoorbeeld ook waar zij dit doen en wat die boodschap moet zijn. Veel onderwijsinstellingen worstelen namelijk met de vraag “hoe kan ik er voor zorgen dat ik mijn instroom van vorig jaar overtref?”.

Het begint echter allemaal bij het begin. Om een goede instroom te realiseren zal een onderwijsinstelling ten eerste naamsbekendheid moeten vergaren onder het publiek. Deze naamsbekendheid dient vervolgens voldoende interesse te wekken, zodat potentiële studenten zich ook daadwerkelijk verdiepen in en uiteindelijk oriënteren op de onderwijsinstelling. Dit leidt tot een serieuze overweging van de onderwijsinstelling.

Het imago speelt in alle stappen van het oriëntatieproces een belangrijke rol en is het moeilijkst te beïnvloeden door een onderwijsinstelling. Daarom brengt Markteffect dit voor alle onderwijsinstellingen van Nederland in kaart. Op deze manier kunnen we niet alleen inzichten vergaren in de concurrentiepositie van onderwijsinstellingen, maar is het ook mogelijk om deze resultaten in context te plaatsen en af te zetten tegen de belangrijkste concurrenten.

Om er voor te zorgen dat een onderwijsinstelling effectief aan de slag kan met de resultaten van het onderzoek heeft Markteffect een model ontwikkeld om te achterhalen waar een onderwijsinstelling uitstekend presteert of waar zij juist gaten laat vallen. Op basis hiervan kan Markteffect concrete aanbevelingen doen om de concurrentiepositie van een onderwijsinstelling te verbeteren.

Doel 

Inzicht vergaren in de naamsbekendheid, concurrentiepositie en imago van een onderwijsinstelling en de ontwikkeling hiervan in vergelijking met eerdere jaren

Methoden

Online vragenlijst ingevuld door potentiële studenten van de onderwijsinstelling. De exacte doelgroep hangt af van het onderwijs dat aangeboden word

Effect

Het verbeteren van de concurrentiepositie van de onderwijsinstelling

 


6B-model

De imagomonitor is onderdeel van het 6B-model van Markteffect. In dit model zijn alle relevante stakeholders voor een onderwijsinstelling opgenomen, waarbij de bijbehorende B staat voor de actie die hiervoor van belang is. Het model geeft een overzicht van de belangrijke doelgroepen, inzichten en bronnen die samen inzicht geven in en zorgen voor het imago / reputatie / identiteit van een onderwijsinstelling.

Kwalitatieve sessies

Voorafgaand aan het veldwerk van de imagomonitor worden kwalitatieve sessies gehouden met potentiële studenten voor elk onderwijsniveau om te achterhalen wat zij belangrijk vinden in de keuze voor een onderwijsinstelling. Tijdens deze sessies wordt ingegaan op de aspecten waar zij hun keuze voor een onderwijsinstelling op baseren en hoe deze aspecten ingevuld zouden moeten worden in hun ogen. De resultaten van deze sessies leiden uiteindelijk tot de definitie van de zo gehete benchmark imagoaspecten. De scores van de onderwijsinstellingen op deze imagoaspecten liggen uiteindelijk ten grondslag van de landelijke benchmark imago-index.

''Als HAS Hogeschool nemen we al sinds 2012 deel aan de imagomonitor. Het is een professioneel onderzoek wat ons bruikbare inzichten geeft om onze marketing en communicatie richting scholieren elk jaar te verbeteren en effectiever te maken. Naast learnings die je uit de resultaten haalt, zijn er ook elk jaar USP’s waarin wij bevestigd worden. Dit helpt ons als professional onze interne positie te versterken. Kortom de imagomonitor heeft zowel extern als intern een positief effect!''
Lindsay Kemps-Saitch, Hoofd Communicatie & Marketing HAS Hogeschool

Circa 50

deelnemers

>8.000 respondenten

Op elk onderwijsniveau
(mbo, hbo & wo)

5

KPI's om de concurrentiepositie te bepalen


Inzichten voor onderwijsinstellingen

Door de jaren heen heeft de imagomonitor verschillende onderwijsinstellingen geholpen de wervingstrategie te optimaliseren, campagnes te ontwikkelen en open dagen leuker te maken. Op deze manier zijn zij in staat geweest om zich steeds weer onderscheidend op te stellen en opzichte van de concurrenten.

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

0-meting onderzoek voor de nieuwe positionering van Avans Hogeschool

Inzicht in de marketingpersona’s via een Online Community Campus Fryslân

Kwalitatieve inzichten voor de instroom van studenten voor Curio

Naamsbekendheidonderzoek na nieuwe positionering van Tilburg University