Online onderzoek onder kiezers in het buitenland: 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Elke vier jaar zijn er verschillende verkiezingen in Nederland. Ook de in het buitenland woonachtige geregistreerde Nederlanders hebben stemrecht en om de stemmingen ook voor hen zo optimaal mogelijk te houden heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een evaluatie afgenomen. Markteffect heeft haar hierbij mogen ondersteunen met een online enquête.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zorgt voor de borging van de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Het ministerie van BZK is daarom ook rondom verkiezingen druk met het zorgen dat er volgens de kernwaarden van de democratie gehandeld wordt.

Internationaal online onderzoek

In een terugkerende samenwerking tussen het ministerie en Markteffect, is Markteffect gevraagd om ondersteuning te bieden bij het uitzetten van een enquête onder de in het buitenland woonachtige Nederlanders, die waren geregistreerd om te kunnen stemmen voor de recente Tweede Kamerverkiezing van maart 2021. Hiermee krijgt het ministerie van BZK inzicht in de wensen en behoeften rondom de Tweede Kamerverkiezingen van Nederlanders die woonachtig zijn in het buitenland om zo de toekomstige verkiezingen te optimaliseren voor deze doelgroep.

Vanwege de doelgroep en de behoefte aan kwantitatieve data is er gekozen om online onderzoek uit te voeren. Het ministerie van BZK heeft zelf de vragen opgesteld, waarna Markteffect er onderzoekstechnisch een kritisch oog op heeft geworpen. Vanuit de gemeente Den Haag is een uitnodigingsmail om deel te nemen aan het onderzoek verstuurd aan ruim 80.000 in het buitenland woonachtige geregistreerde Nederlanders.

Doel

Inzicht in de wensen en behoeften rondom Tweede Kamerverkiezingen van Nederlanders die woonachtig zijn in het buitenland

Methode

Online onderzoek onder in het buitenland woonachtige geregistreerde Nederlanders

Effect

Inzichten om het stemmingsproces voor deze doelgroep te optimaliseren


Minister Ollongren (BZK) heeft de resultaten van het onderzoek verwerkt in haar antwoord op de vragen over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld. Ook zijn de resultaten verwerkt in een document dat is meegestuurd aan de commissie.

“In het afgelopen jaar hebben we een hele reeks aan marktonderzoeken mogen optuigen voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn dankbaar voor het vertrouwen in onze organisatie en de bijdrage die we mogen leveren aan het verschaffen van betrouwbare inzichten. De volgende verkiezingen komen er aan, ook voor de gemeenteraadsverkiezingen zien we weer kansen tot samenwerking op evaluatievlak.” 
Hans de Jong, Client Consultant Markteffect

Bron: Online onderzoek onder kiezers in het buitenland

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Behoefteonderzoek: Springplank en Gemeente Eindhoven

Medewerkerstevredenheidonderzoek: Brandweer Zuid-Limburg

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant