MBO Raad: Arbeidsmarktrelevantie onderzoek

Volgens mbo-instellingen is de manier waarop de macrodoelmatigheid van de artiestopleidingen in kaart wordt gebracht te veel gericht op ‘gewone banen’, terwijl het vak van Artiest er anders uitziet dan andere beroepen. De MBO Raad heeft Markteffect daarom gevraagd onderzoek uit te voeren om de arbeidsmarktrelevantie van de artiestopleidingen (Acteur, Musical Performer, Muzikant en Danser) te toetsen.

De MBO Raad is een Nederlandse onderwijsorganisatie die als brancheorganisatie optreedt voor de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs. Door de arbeidsmarktrelevantie van de artiestopleidingen in kaart te brengen, kan de MBO Raad de manier waarop de commissie Macrodoelmatigheid dit in kaart brengt challengen. Daarnaast moet het onderzoek bijdragen aan de binding tussen mbo-instellingen en hun alumni door hen om input te vragen met betrekking tot dit vraagstuk en hun eigen carrière als artiest.

 “Het onderbuikgevoel van de opleidingen is met dit onderzoek boven water gekomen en heeft daarbij ook meer inzicht gegeven in de loopbaan van de alumni in deze sector. Markteffect heeft ons geholpen om tot een heldere aanpak, processtappen en heldere rapportage met de gewenste inzichten te komen. 
- Gabry Karsdorp, Beleidsadviseur MBO Raad

Om achter de arbeidsmarktrelevantie van de artiestopleidingen te komen, is een grootschalig onderzoek onder alumni van artiestenopleidingen opgezet samen met alle mbo-instellingen die artiestopleidingen aanbieden in Nederland. De MBO Raad heeft in dit proces als kartrekker opgetreden en een kerngroep opgesteld waarin werknemers van verschillende mbo-instellingen zaten om samen met hen dit onderzoek op poten te zetten.

Er is een vragenlijst ontwikkeld waarin vragen gesteld werden over onder meer de carrièrefase waarin men zich bevindt, het belang van de opleiding (zowel voor de persoonlijke als voor de professionele ontwikkeling), de mate waarin men na diplomering binnen en buiten het werkveld van artiest werkzaam is geweest, de mate waarin men nog bijscholing heeft gevolgd en de huidige vorm(en) van inkomstenvergaring. Alumni van de artiestopleidingen zijn uitgenodigd om deze vragenlijst online in te vullen en zo inzicht te geven in hun carrière als artiest.

“Het is mooi om zo’n maatschappelijk relevant vraagstuk aan te mogen pakken en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van de artiestopleidingen. Het duidelijke vraagstuk en de specifieke uitgangspunten die gechallenged konden worden, hebben er samen met de nauwe samenwerking met de kerngroep voor gezorgd dat dit onderzoek veel relevante inzichten heeft opgeleverd.”
– Daan Meinders, Research Expert Markteffect

Door alumni te splitsen op hoe lang zij afgestudeerd zijn, kon in kaart worden gebracht hoe lang het ongeveer duurt voordat afgestudeerden van artiestopleidingen landen op de arbeidsmarkt, waarmee de methodiek van arbeidsmarktrelevantiebepaling gechallenged kon worden. Ook konden andere uitgangspunten van de commissie Macrodoelmatigheid gechallenged worden, zoals de norm dat de meerderheid van de afgestudeerden na een jaar ten minste 12 uur per week werk op niveau moet uitvoeren om de doelmatigheid van een opleiding aan te kunnen tonen.

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in een overzichtelijke infographic die aan alle mbo-instellingen gepresenteerd is. Daarnaast zijn de resultaten per onderwijsinstelling weergegeven in een overzichtelijke tabellenrapportage, zodat elke mbo-instelling inzicht kreeg in de sterke- en verbeterpunten van de artiestopleidingen.

Zelf benieuwd naar de mogelijkheden?

Markteffect is de strategische partner die helpt bij het verschaffen van inzichten op basis van marktonderzoek met ruime ervaring in de onderwijssector. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan eens contact op, zodat wij mee kunnen denken.

 Stel uw vraag

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

0-meting onderzoek voor de nieuwe positionering van Avans Hogeschool

Inzicht in de marketingpersona’s via een Online Community Campus Fryslân

Kwalitatieve inzichten voor de instroom van studenten voor Curio

Naamsbekendheidonderzoek na nieuwe positionering van Tilburg University

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs