Naamsbekendheidonderzoek na nieuwe positionering van Tilburg University

Tilburg University is opgericht in 1927 en bijna 100 jaar later uitgegroeid tot een bloeiende middelgrote multidisciplinaire universiteit, gericht op mens- en maatschappijwetenschappen. Tilburg University wil de samenleving vooruit helpen door complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De universiteit leidt studenten op tot verantwoordelijke leiders met kennis, kunde en karakter. Met het onderwijs en onderzoek naar een brede welvaart zet Tilburg University extra in op thema’s als mentale en preventieve zorg, een inclusieve arbeidsmarkt, de energietransitie en digitalisering.

Om het verhaal dat Tilburg University vertelt aan verschillende doelgroepen gelijk te trekken, is er een nieuwe positionering ontwikkeld. Markteffect is ingeschakeld om te meten in hoeverre de nieuwe positionering belangrijk en passend wordt gevonden voor de ouders, mentoren/docenten en (pre-)master leads.

Onze aanpak:

Middels een 1-meting heeft Markteffect de naamsbekendheid en imago in kaart gebracht onder de drie geselecteerde doelgroepen van Tilburg University. De meeste respondenten van dit onderzoek komen uit Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, het belangrijkste instroomgebied voor Tilburg University. De ouders en mentoren/docenten zijn geworven via ons eigen panel, terwijl de (pre-)master leads zijn geworven per mail. De drie doelgroepen hebben via deze wegen een online vragenlijst ontvangen. Het betreft een vragenlijst van ongeveer twintig vragen, die zo is ingericht dat Tilburg University de resultaten van de drie doelgroepen kan meten, analyseren en vergelijken op dezelfde manier.

Resultaten

Alle resultaten die zijn voortgekomen uit dit onderzoek onder de drie doelgroepen zijn 1-op-1 vergeleken en geanalyseerd. Terugkijkend op de inzichten en resultaten, kunnen we concluderen dat Tilburg University genoeg aanknopingspunten heeft om haar nieuwe strategie/positionering door te kunnen ontwikkelen.  Het is daarbij wel belangrijk om het imago-onderzoek periodiek te herhalen, zodat de effecten van genomen maatregelen op de naamsbekendheid en het imago getoetst en geëvalueerd kunnen worden.

Specialisten die hieraan hebben gewerkt

Markteffect is een onafhankelijk onderzoeksbureau en gespecialiseerd in het verschaffen van inzichten op basis van marktonderzoek. Dit project is mogelijk gemaakt door een team van deskundige experts met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van marktonderzoek. Heeft u vragen over dit onderzoek of bent u geïnteresseerd in hoe we kunnen helpen met een vergelijkbaar project, aarzel dan niet om content met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee!

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Markteffect is een onafhankelijk onderzoeksbureau en gespecialiseerd in het verschaffen van inzichten op basis van marktonderzoek. Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee!  

"Markteffect is één van onze strategische partners geworden voor het verkrijgen van waardevolle inzichten in onze diverse doelgroepen. Hun diepgaande kennis van de onderwijssector heeft ons geholpen om onze positionering en imago-effectiviteit te begrijpen en te verbeteren."

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

0-meting onderzoek voor de nieuwe positionering van Avans Hogeschool

Inzicht in de marketingpersona’s via een Online Community Campus Fryslân

Kwalitatieve inzichten voor de instroom van studenten voor Curio

Jaarlijkse imago- en effectonderzoek MBO Raad