Kwalitatieve inzichten voor de instroom van studenten voor Curio

Curio biedt als beroepsopleider van West-Brabant jongeren en volwassenen vmbo- en mbo-opleidingen (8 vmbo-scholen, 4 mbo-sectoren) op alle niveaus. Daarnaast maakt de sector Start (waaronder educatie-activiteiten en volwassenenonderwijs, ISK en de Praktijkschool Breda) deel uit van de organisatie. Curio is met ruim 21.000 leerlingen en studenten, circa 2.400 personeelsleden (1839 fte) en een zeer gevarieerd opleidingsaanbod een grote onderwijsinstelling die onderwijs verzorgt op meer dan 40 locaties in de regio West-Brabant. Curio heeft Markteffect gevraagd om te ondersteunen bij het verzamelen van inzichten op de vragen die binnen Curio leven.

In dit kwalitatief onderzoek is gefocust op het onderzoeken van de mbo-opleiding Facilitaire dienstverlening. Tijdens deze opleiding leren studenten hoe ze bepaalde diensten uitvoeren voor bedrijven of organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het faciliteren van evenement en congressen, inkoop- en voorraadbeheer of het veilighouden van de omgeving van deze bedrijven.  Echter lijkt het voor veel studiekiezers toch onduidelijk wat het begrip facilitair betekend en spreekt het onvoldoende tot de verbeelding. Hierdoor is het voor de leerlingen lastig om een beeld te krijgen bij de opleiding Facilitair.

Momenteel leven er enkele vragen bij de opleidingen Facilitair die invloed hebben op de instroom van de opleidingen. Weten de vmbo-leerlingen wat het toekomst-, beroeps- en carrièreperspectief is van het vakgebied facilitair? Is het duidelijk waar de opleidingen voor staan? Curio heeft Markteffect gevraagd om te ondersteunen bij het verzamelen van inzichten op de vragen die binnen Curio leven.

Onze aanpak

Voor dit onderzoek is kwalitatief onderzoek ingezet binnen de doelgroep van vmbo-leerlingen in leerjaar 3, welke op het punt staan een mbo-opleiding te gaan volgen. Door een workshop is gezocht naar de beeldvorming onder vmbo-scholieren voor de opleiding Facilitair. Welke vaardigheden en eigenschappen denken scholieren bijvoorbeeld nodig te hebben bij de opleiding Facilitair en wat zijn de beroepsperspectieven. In dit onderzoek zijn verschillende inzichten en resultaten naar voren gekomen die Curio kan helpen met het beter positioneren van de opleiding.

Resultaten

Uit dit onderzoek is gebleken dat er een overduidelijke gap zit tussen het werkelijk imago en beeldvorming onder vmbo-scholieren over de opleiding. Vanuit de betrokken leerlingen is kenbaar weinig kennis en begrip voor de opleiding Facilitaire dienstverlening. Om tot het gewenste imago te komen, moet Curio ervoor zorgen dat er een realistisch beeld van de opleiding wordt gecreëerd. Het verduidelijken van de eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn voor deze opleiding kan hier bij helpen. Dit geldt ook voor de carrièremogelijkheden na het volgen van deze opleiding. Het realistischere beeld dat gecreëerd kan worden resulteert in meer duidelijkheid rondom de opleiding Facilitaire dienstverlening. Waardoor de gap tussen het werkelijk imago en reputatie van de opleiding verkleind wordt.

‘’Dit onderzoek heeft een duidelijke boodschap: er moet gewerkt worden aan het imago van de facilitaire dienstverlening opleidingen. Fijn dat we met dit onderzoek handvatten hebben kunnen bieden aan Curio.’’ - Viviana Linders, Research Expert Markteffect

“De uitkomsten van dit onderzoek heeft ons “onderbuikgevoel” bevestigd en geeft ons richting waar we mee aan de slag moeten”. – Wilma van Bommel, Accountmanager Marketing en Communicatie

Specialisten die aan dit onderzoek hebben gewerkt:

Markteffect is een onafhankelijk onderzoeksbureau en gespecialiseerd in het verschaffen van inzichten op basis van marktonderzoek. Dit project is mogelijk gemaakt door een team van deskundige experts met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van marktonderzoek. Heeft u vragen over dit onderzoek of bent u geïnteresseerd in hoe we kunnen helpen met een vergelijkbaar project, aarzel dan niet om content met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee!

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

0-meting onderzoek voor de nieuwe positionering van Avans Hogeschool

Inzicht in de marketingpersona’s via een Online Community Campus Fryslân

Naamsbekendheidonderzoek na nieuwe positionering van Tilburg University

Jaarlijkse imago- en effectonderzoek MBO Raad