Vrouw besteedt nog altijd meeste tijd aan huishouding

25 mei 2012

In bijna driekwart van de gezinnen in ons land besteedt de vrouw nog altijd de meeste tijd aan de huishouding. In slechts 4% van de huishoudens besteedt de man de meeste tijd hieraan. En in een kwart van de huishoudens wordt door beide partijen evenveel tijd besteed aan huishoudelijke taken. Dit blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Markteffect onder meer dan 1.000 samenwonende Nederlanders.

Opvallend is dat mannen veel meer het idee hebben dat de huishoudelijke taakverdeling tussen de man en de vrouw gelijk verdeeld is. Maar liefst 36% van de mannen geeft aan evenveel tijd te spenderen aan huishoudelijke taken als de vrouw, terwijl slechts 20% van de vrouwen het hiermee eens is. Dit is het meest opvallend bij het doen van de dagelijkse boodschappen. Zo geeft 52% van de mannen aan dat de taakverdeling hierin gelijk is en dat de boodschappen ook vaak samen gedaan worden, terwijl 61% van de vrouwen aangeeft dat de vrouw meestal naar de supermarkt gaat. Hier is dus een groot verschil zichtbaar in de perceptie van mannen en van vrouwen.

Het zijn vooral jongeren die aangeven een gelijkwaardig huishouden te hebben. In bijna de helft van de samenwonende 18-25 jarige stellen besteedt de man evenveel tijd aan huishoudelijke taken als de vrouw, terwijl het huishouden bij stellen van 25 jaar en ouder vooral door de vrouw gedaan wordt.

Opmerkelijk is dat het aantal arbeidsuren van een man of vrouw geen invloed hebben op de taakverdeling in het huishouden. Ongeacht het aantal arbeidsuren in een gezin, besteedt de vrouw de meeste tijd aan de huishouding. Zelfs wanneer de vrouw meer werkt dan de partner, besteedt zij de meeste tijd aan huishoudelijke taken. Daarentegen blijkt dat bij 43% van de stellen, waarbij de man en vrouw evenveel werken, de huishouding gelijk verdeeld.

Kinderen spelen hierin ook een belangrijke rol. Zo blijkt dat in 84% van de gezinnen met kinderen de vrouw de meeste tijd besteedt aan huishoudelijke taken, terwijl in slechts 58% van de gezinnen zonder kinderen de vrouw de meeste tijd besteedt aan het huishouden. Bij deze gezinnen zonder kinderen wordt door 35% van hen evenveel gedaan aan huishoudelijke klusjes. Deze gelijkwaardige verhouding is vooral sterk aanwezig bij 25-40 jarigen zonder kinderen.

Soorten huishoudelijke taken

Opvallend is dat wassen/strijken door vrijwel geen van de mannen gedaan wordt. Bij maar liefst 81% van de huishoudens wordt dit meestal door de vrouw gedaan. Ook op het gebied van schoonmaken voert in 68% van de huishoudens de vrouw deze taak meestal uit. Alleen wanneer er klusjes in en rondom het huis gedaan moeten worden, is dit een taak die meestal uitgevoerd wordt door de man (57%). Bij een derde van de huishoudens doen de man en vrouw deze klusjes samen.

Tevredenheid

Op de vraag of men tevreden is over de taakverdeling in het huishouden, antwoordt een meerderheid ‘ja’ (76%). Echter, bijna een vijfde zou meer tevreden zijn wanneer de partner meer zou bijdragen in het huishouden (18%). Volgens het onderzoek zijn het vooral de vrouwen die vinden dat hun partner meer mag bijdragen. Maar liefst 23% van de vrouwen is deze mening toegedaan, terwijl slechts 5% van de mannen vindt dat de partner meer moet doen in het huishouden.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Markteffect onderzoek 100 meest invloedrijke merken Nederland

Demian van Gils - ‘Het mooiste zijn de vele kleine overwinningen'

Ik houd ervan om voorop te lopen: Interview met Josh Veldhuizen, JOSH V