Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2020: Resultaten en rapportage

3 augustus 2020

Een kwart van moeders wil door COVID-19 pandemie het kindje extra beschermen door langer borstvoeding te geven. Dit is een van de resultaten uit het Nationaal Borstvoeding Onderzoek van Markteffect, uitgevoerd in opdracht van Gewoonborstvoeding.nl. Ruim 3.700 moeders zijn gevraagd naar hun opinie en gedragingen rondom borstvoeding.

Download onze rapportage voor de volledige resultaten.

In het kader van Wereld Borstvoeding Week (van 1 tot en met 7 augustus) brengt Markteffect de resultaten van het Nationaal Borstvoeding Onderzoek uit. Het onderzoek is door Markteffect uitgevoerd in opdracht van Gewoonborstvoeding.nl
Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht bij moeders in het geven van borstvoeding en de ervaringen hiermee. Hierbij is o.a. gekeken naar borstvoeding geven in het openbaar, en ook de invloed van Corona op borstvoeding.

Onderzoeksonderwerpen:


Het onderzoek heeft de volgende 4 onderwerpen nader bekeken:
> Het geven van borstvoeding
> Ervaringen met het geven van borstvoeding
> Borstkolven
> Invloed Corona op borstvoeding

De vragenlijst is afgenomen onder 3.720 vrouwen. De ondervraagde vrouwen waren in verwachting en/of hebben al kinderen.

Borstvoeding geven in het openbaar


Bijna 4 op de 5 vrouwen (77%) geeft aan geen probleem te hebben met borstvoeding in het openbaar. De helft van alle respondenten (50%) geeft ook daadwerkelijk borstvoeding in het openbaar, en 17% geeft aan wel eens borstvoeding te geven in het openbaar, maar alleen omdat het niet anders kon. Dit gaat niet altijd vlekkeloos: Meer dan de helft van vrouwen die wel eens borstvoeding geven in het openbaar geeft aan zich er ongemakkelijk bij te voelen (53%). Blikken en staren van anderen is een van de oorzaken van dit ongemak.

Invloed COVID-19 pandemie op borstvoeding


Een meerderheid van vrouwen (64%) geeft aan borstvoeding te geven omdat het gezond is voor zowel de baby als henzelf.
Een kwart van alle moeders geeft aan dat COVID-19 hun gedrag rondom borstvoeding heeft veranderd, zij willen namelijk het kindje extra beschermen door hen langer borstvoeding te geven. Dit komt niet alleen vanuit de wens het kindje te willen beschermen maar ook doordat moeders vaker en langer thuis zijn. De huidige crisis heeft achter niet de kijk op borstvoeding veranderd volgens een meerderheid (77%).

Download onze rapportage voor de volledige resultaten.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

69% van Noord-Nederland staat open voor zorg op afstand

Voorlichtingscampagne Centre for Human Drug Research moet proefpersonen opleveren

De overgang op de werkvloer: grote impact, weinig besproken

KNGF wil permanent vuurwerkverbod