Leven Lang Ontwikkelen Monitor: Professionals hebben een blinde vlek voor reguliere onderwijsaanbieders

Leven Lang Ontwikkelen is een belangrijk thema binnen het onderwijs. De afgelopen maanden heeft onderzoeksbureau Markteffect ‘De staat van Leven Lang Ontwikkelen in Nederland’ in kaart gebracht. In een monitor-onderzoek dat samen met een grote groep onderwijsinstellingen is opgezet, heeft Markteffect meer dan 17.000 Nederlanders die werkzaam of werkzoekend zijn, bevraagd. Voor ons liggen nu de resultaten van dit zeer omvangrijke onderzoek onder de beroepsbevolking. Hiermee willen we onderwijsinstellingen en stakeholders ondersteunen  en adviseren om gerichte, onderbouwde keuzes te maken op het vlak van Leven Lang Ontwikkelen.

Enkele highlights uit het onderzoek: 

 • 67% van de doelgroep is voornemens om in de aankomende twee jaar een opleiding te gaan volgen;
 • 62% van de professionals die binnen twee jaar een opleiding wil volgen, geeft aan gebruik te willen maken van het STAP-budget;
 • Potentiële deelnemers van mbo onderwijs zijn gemiddeld bekend met 6 á 7 onderwijsaanbieders, terwijl potentiële hbo en wo deelnemers bekend zijn met 11 á 12 onderwijsaanbieders;
 • De top drie vakgebieden waarin de doelgroep opleidingen wil volgen, zijn: zorg, management en IT;
 • Meer dan de helft van de doelgroep verwacht dat zijn of haar werkgever (deels) de opleiding betaald. Ook verwacht bijna de helft van de doelgroep dat de opleiding onder werktijd gevolgd mag worden.

In de management rapportage worden de belangrijkste vragen van het onderzoek beantwoord, te weten:

 • Wat is de huidige staat van Leven Lang Ontwikkelen en wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren?;
 • Wat zijn de belangrijkste redenen om wel of geen opleiding of cursus te willen gaan volgen?;
 • Via welke bronnen wil men zich het liefste oriënteren op een opleiding of cursus?;
 • Welke aspecten zijn belangrijk bij de keuze voor een opleiding en onderwijsaanbieder?;
 • Welke professionals behoren tot de potentiële doelgroep voor het volgen van een opleiding of cursus?;
 • Welke vormen voor het aanbieden van onderwijs hebben de voorkeur?;
 • In welke onderwerpen heeft men interesse voor het volgen van een opleiding of cursus?;
 • In hoeverre is men bekend met de subsidiemogelijkheden en maakt men er gebruik van?;
 • Hoe is de naamsbekendheid, overweging en voorkeur van aanbieders van onderwijs voor professionals?

Naast de management summary rapportage met alle conclusies is er tevens een uitgebreid online dashboard beschikbaar voor afnemers met de data van het gehele onderzoek. Uiteraard zitten in dit visueel opgezette dashboard ook mogelijkheden om eigen crossings te maken op achtergrondkenmerken als geslacht, leeftijd regio, opleidingsniveau of vakgebied.

Bent u benieuwd naar de resultaten en de mogelijkheden voor uw onderwijsinstelling of organisatie? Neem vrijblijvend contact op met Davy Zwegers, Client Consultant Onderwijs.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Kennis- en netwerkevent van het Markteffect Nationaal Studiekeuze Onderzoek

Studiekiezers kiezen op basis van interesse maar letten ook op toekomstige baankansen en salaris

Kwart ouders vindt het binnenklimaat op scholen verre van optimaal

Leven Lang Ontwikkelen Congres op 20 juni 2024

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs