Jaarlijkse imago- en effectonderzoek MBO Raad

Markteffect voert sinds 2011 jaarlijks onderzoek voor het onderwijs uit om het effect van de campagnes van de MBO Raad en het imago van het MBO in kaart te brengen. De MBO Raad werkt al jaren met behulp van de campagne “Dit is mbo” aan het imago van het mbo met als doel om dit te verbeteren.

In dit onderzoek bevragen we vmbo-scholieren, mbo-studenten, ouders van vmbo-scholieren en ouders van mbo-studenten. Op deze manier kunnen we een doorsnee maken van de groep scholieren (en hun ouders) die nog moet kiezen, en meten we het imago van het mbo. Door ook de huidige studenten (en hun ouders) te bevragen in het onderzoek brengt Marktonderzoeksbureau Markteffect tevens de reputatie van het mbo in beeld.

“Het jaarlijkse effectonderzoek is een onderzoek waar wij als bureau, naast de opdrachtgever, ontzettend veel van leren. Zeker vanuit ons werk voor de onderwijssector en specifiek de mbo’s. Gezien de ontwikkelingen in de samenleving en het tekort aan praktisch opgeleiden, is het cruciaal dat het mbo blijft werken aan een goed imago en aantrekkelijk is voor studiekiezers en overige stakeholders. Middels het jaarlijkse onderzoek kunnen we een vinger aan de pols houden en zoeken we telkens naar actuele haakjes die de MBO Raad kan gebruiken in haar strategie.”
Davy Zwegers, Client Consultant Onderwijs Markteffect

In het onderzoek komen thema’s als de houding ten aanzien van het mbo in het algemeen en het volgen van een mbo-studie aan bod. Daarnaast brengen we de effecten van de campagne in kaart op basis van het bereik, herkenning, waardering en de call-to-action. Met behulp van deze resultaten past de MBO Raad jaarlijks aanpassingen toe in haar strategie en de campagne voor het opvolgende schooljaar, met als ultieme doel uiteraard een nog meer positief effect onder de doelgroepen.

Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat het imago van het mbo verbeterd de afgelopen jaren. Hierbij zijn scholieren, studenten en ouders die met de campagnemiddelen worden bereikt, positiever over het mbo ten opzichte van doelgroepen die niet door de campagne zijn bereikt. Hiermee bewijst de MBO Raad dat haar campagne bijdraagt aan verbetering van het imago van het mbo.

“Binnen de onderwijswereld is meer positieve aandacht voor het mbo is cruciaal met het oog op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, waarin de vraag naar mbo’ers steeds groter wordt. Met dit jaarlijkse onderzoek kunnen we een goede inschatting maken van het huidige imago van het MBO en de effecten van de inspanningen van de MBO Raad.”
Eva Oprins, Research Expert Markteffect

De resultaten van de onderzoeken worden in een aparte PowerPoint-rapportage per doelgroep bij de MBO Raad aangeboden, waarna een eindpresentatie volgt. In deze presentatie geeft Markeffect inzage in de resultaten en delen we context over de laatste ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de resultaten.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Markteffect biedt dit schooljaar opnieuw inzicht in een nieuwe lichting studiekiezers

Leven Lang Ontwikkelen: een samenspel tussen werkgever en werknemer

Kennis- en netwerkevent van het Markteffect Nationaal Studiekeuze Onderzoek