Sponsorschap onderdeel van de succesvolle marketingmix van 50+ mobiel

Met een netwerk van 100.000 gebruikers in slechts anderhalf jaar, is mede-oprichter en CEO Edgar de Beule van 50+ mobiel en Markteffect vastberaden om hun positie in de markt verder te versterken en een half miljoen gebruikers te realiseren binnen drie jaar. Met de shirtsponsoring van Vitesse en sponsoring van PSV hoopt Edgar de ambitie verwezenlijken.

Het was een uitdaging om de markt te betreden, ondanks het feit dat ze de enige waren die zich specifiek op de 50-plus mobielmarkt richtten. Het weerhield oprichter en CEO Edgar de Beule en zijn compagnon Hesam Fahimi niet om een sim only telefoonprovider voor 50-plussers op te richten. Na anderhalf jaar sinds de oprichting en met 100.000 gebruikers op het netwerk hebben ze de ambitie om binnen drie jaar door te groeien naar een half miljoen gebruikers. En die ambitie hopen ze te bereiken door de shirtsponsoring van Vitesse en sponsoring van PSV.

Hoe is 50+ mobiel ontstaan?

‘’50+ mobiel is ontstaan uit vanuit marktonderzoek. Door het onderzoeken van het 50+ segment, dat duidelijk populair was in Nederland met initiatieven zoals de 50PLUS partij en Omroep Max, beseften we dat dit segment net zo'n belangrijk marktsegment was als jongeren, dertigers, of zwangere vrouwen. Binnen dit segment ontdekten we een specifieke groep, van maar liefst 4 miljoen mensen, die sterk gehecht was aan het "wij-gevoel". Hier zagen we een kans. We merkten dat wanneer we producten specifiek aan deze groep aanboden, ze enthousiaster reageerden. Dit inzicht motiveerde ons om onderzoek te doen naar welke producten en diensten het meest geschikt waren voor deze doelgroep en welke problemen ze ondervonden binnen die productgroep. Onze analyse bracht de sim only markt naar voren als een kans, omdat er binnen de branche van mobiele aanbieders geen enkele operator was die specifiek gericht was op deze doelgroep. Dus, wij besloten om een unieke positionering te creëren voor deze markt met de naam 50+ mobiel."

Hoe zijn jullie erin geslaagd om 50+ mobiel te positioneren als een sterk merk?

‘’Hoewel de naam 50+ mobiel wellicht een stoffiger en grijzer imago kan oproepen, is onze benadering van positionering absoluut niet zo. Zowel onze doelgroep als wijzelf geloven sterk in een frisse en dynamische positionering. Met Harry Piekema als onze ambassadeur, leuke video's en hoogwaardige content hebben we een sterke positionering gecreëerd die aantrekkelijk is voor onze doelgroep. De traditionele beelden die mogelijk aan de naam kunnen worden gekoppeld, staan in contrast met onze moderne en levendige aanpak, wat ons onderscheidt in de markt en de doelgroep aanspreekt.’’

Hoe hebben jullie besloten om Harry Piekema als het gezicht van jullie merk te kiezen?

‘’We wilden onze bekendheid op zowel regionaal als landelijk niveau vergroten. We hebben actief een reclamecampagne gevoerd op de radio, met name op Radio 1 en bij Omroep Radio Nederland, waar onder andere Omroep Brabant, Omroep Limburg, en AT5 deel van uitmaken. We hebben onze aanwezigheid op televisie weten te vergroten met onze tv-campagne in augustus waarin Harry Piekema, bekend als de supermarktmanager van de Albert Heijn, de hoofdrol speelt en door velen werd gewaardeerd. We hebben nauwkeurig onderzocht wie het meest geschikte gezicht moest zijn voor onze doelgroep. Dit resulteerde in de keuze voor Harry Piekema, die als meest charmante en betrouwbare persoon naar voren kwam om onze boodschap over te brengen.’’

Onlangs zijn jullie een sponsorschap aangegaan met Vitesse en PSV, hoe zijn jullie hierop gekomen?

‘’Onze marketingstrategie is sterk gericht op het bereiken van grote doelgroepen, omdat ons bedrijfsmodel afhankelijk is van schaalgrootte. Evenementen en offline aanwezigheid vormen wellicht niet de meest geschikte benadering voor ons, aangezien ze meestal kleinschaliger zijn en sponsoring vaak duurder kan uitvallen dan de beoogde exposure. We overwogen bijvoorbeeld betrokken te raken bij theatervoorstellingen met een publiek van 40.000 mensen, maar bedachten ons omdat voetbalstadions vergelijkbare aantallen bezoekers trekken, en er al veel sponsors betrokken zijn bij dergelijke evenementen. Onze huidige strategie richt zich voornamelijk op online en media, waarmee we effectief een groot publiek kunnen bereiken en onze boodschap doeltreffend kunnen verspreiden. We blijven echter openstaan voor nieuwe mogelijkheden en zullen we onze marketingbenadering voortdurend evalueren om te zorgen dat deze optimaal aansluit bij onze doelstellingen en doelgroep.’’

Wat was de overweging achter jullie keuze om voetbalclubs als Vitesse en PSV te sponsoren?

‘’We hebben bewust gekozen voor een sportgerelateerde sponsorstrategie, met voetbalclubs als Vitesse en PSV. Deze keuze is vooral ingegeven door het feit dat voetbal, in het bijzonder onder onze doelgroep, nog steeds een zeer populaire kijksport is. Onderzoek toont aan dat jongeren steeds minder interesse hebben in het volledig bekijken van een voetbalwedstrijd van 90 minuten, wat de huidige trend is, terwijl de oudere generatie nog steeds graag live wedstrijden bijwoont en volgt. Hier ligt een grote kans voor ons. We zijn opzoek gegaan naar geschikte voetbalclubs, waarbij Vitesse en PSV naar voren kwamen als een goede match en dan zitten er toch al gauw 35.000 bezoekers op de tribunes.’’

Voor hoelang is de samenwerking?

‘’Ons contract met Vitesse beslaat een periode van twee jaar, dat is natuurlijk niet zo’n hele lange termijn, maar je moet ergens beginnen. We zijn aan het kijken hoe we de aanwezigheid van 50+ mobiel in de sportwereld gaan voortzetten, misschien wel bij wielrennen of schaatsen.’’

Op welke manier zoeken jullie de connectie op met je doelgroep?

 ‘’We betrekken de doelgroep van de clubs op verschillende manieren. Bijvoorbeeld, bij een PSV-wedstrijd hebben we een penaltywedstrijd gehouden in de rust met Harry Piekema in het doel. Daar is ook een filmpje van gemaakt. We organiseren ludieke evenementen om onze betrokkenheid bij voetbal te tonen, bij de penaltywedstrijd met Harry Piekema won de winnaar voor zijn hele tribune een half jaar of een jaar gratis abonnement. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen die in het stadion aanwezig is tijdens de wedstrijd, ongeacht hun locatie. Dit stelt ons in staat om zowel de lokale als bredere doelgroep te bereiken en te betrekken bij onze activiteiten. Bij PSV hebben we een campagne opgezet waarbij nieuwe klanten die overstappen naar 50+ mobiel een gratis PSV-shirt ontvangen. Dat is wel iets wat je aan elkaar verbindt.’’

Sport wordt gezien als een katalysator van de maatschappij. Hoe wilt 50+ mobiel hieraan bijdragen middels dit sponsorship?

‘’Maatschappelijke betrokkenheid wordt inderdaad steeds belangrijker, en sponsoring kan een krachtig middel zijn om hieraan bij te dragen. We overwegen momenteel de mogelijkheid om maatschappelijke doelstellingen te integreren in onze sponsoractiviteiten. Een van de gebieden waar we naar kijken is hersenontwikkeling, omdat dit nauw verband houdt met mobiliteit, en mobiliteit is ons kerngebied als mobiel bedrijf. Hoewel we nog geen concrete overeenkomsten hebben gesloten, onderzoeken we actief hoe we maatschappelijke doelen in onze sponsorstrategie kunnen implementeren en bijdragen aan een positieve impact.’’

Wat is een uitdaging waar 50+ mobiel tegen aanloopt?

‘’Een van de grootste uitdagingen waarmee we te maken hebben gehad bij 50+ mobiel is het behouden van een hoge gemiddelde leeftijd onder onze gebruikers. Dit is vooral van belang omdat onze dienst zich onderscheidt door de lagere dataverbruikspatronen van onze doelgroep. Terwijl andere aanbieders op vergelijkingssites hogere posities innemen, gebruiken wij actieve marketingstrategieën via platforms zoals Facebook, evenals leeftijdstargeting via Google, om een gebruikersbestand op te bouwen met de gewenste leeftijdsprofielen. Hierdoor kunnen we onze diensten aanbieden tegen aantrekkelijke prijzen die aansluiten bij het gebruik van onze doelgroep. We hebben echter te maken met een uitdaging, aangezien we ook veel interesse en aanvragen krijgen van mensen onder de 50 jaar, die soms niet passen bij onze specifieke doelgroep. We willen geen bejaardenprovider zijn, maar we streven ernaar om een balans te vinden tussen het aanspreken van een bredere doelgroep en het behouden van onze unieke propositie voor 50-plussers. Dit vormt een voortdurende uitdaging in onze marketingbenadering.’’

Hebben jullie ambitie om internationaal door te groeien?

‘’Jazeker, we hebben plannen om onze activiteiten uit te breiden naar het buitenland, met name naar Oostenrijk en België. In Oostenrijk streven we ernaar om op 1 juni 2024 te lanceren, en we zullen opereren op het A1-netwerk. Momenteel werken we aan het verfijnen van onze propositie en onderzoeken we de markt in Oostenrijk om onze dienst succesvol te kunnen uitrollen op de geplande datum. Deze uitbreiding is een spannende stap voor ons en we streven ernaar om op dan live te gaan in Oostenrijk.’

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Fairphone en Abovo Media willen samen de telefoniebranche duurzamer maken

Demian van Gils - ‘Het mooiste zijn de vele kleine overwinningen'

Hybride folderlezers blijft groeien met een stijging van 256%

Ik houd ervan om voorop te lopen: Interview met Josh Veldhuizen, JOSH V

<p>Joris <span>van de Schoor</span></p>

Joris van de Schoor

Client Consultant