Bachelor leavers

Inzicht in de motieven en beweegredenen van bachelorstudenten die na het behalen van het diploma de hogeschool of universiteit verlaten zonder een mastertraject bij uw onderwijsinstelling aan te gaan.
Bachelorstudenten hebben talrijke opties om hun student journey voort te zetten, waarbij de huidige studenten veelal de voornaamste bron van nieuwe instroom vormen voor masteropleidingen van dezelfde onderwijsinstelling. Het faciliteren van deze overgang en het genereren van interesse voor de masteropleidingen binnen de eigen hogeschool of universiteit is dan ook een speerpunt binnen de strategie van hogescholen en universiteiten. In het geval dat een bachelorstudent echter de onderwijsinstelling verlaat zonder gebruik te maken van deze natuurlijke overgang naar één van de aangeboden masterprogramma's, wordt het essentieel om de beweegredenen van deze 'leavers' te begrijpen.

Bachelor leavers zijn bachelorstudenten die na het behalen van hun diploma de onderwijsinstelling verlaten zonder deel te nemen aan een vervolgtraject voor een masteropleiding. Voor hogescholen en universiteiten is het van belang om inzicht te krijgen in de beweegredenen van deze vertrekkende studenten, zodat onderwijsinstellingen hun masterprogramma's en voorlichting over deze programma's optimaal kunnen afstemmen op de studievoorkeuren van potentiële masterstudenten. Het onderzoek achterhaalt wat de voornaamste drijfveren zijn van bachelor leavers om over te stappen naar een andere onderwijsinstelling en welke elementen, zoals studieaanbod, locatie en tevredenheid van de instelling, hierbij doorslaggevend waren. Het creëren van een vlotte en natuurlijke overgang van bachelor naar master kan zorgen voor een verbeterde doorstroom van bachelorstudenten naar een masteropleiding binnen de instelling zelf.

Onderzoek naar bachelor leavers

  • Een bachelor leavers onderzoek geeft inzicht in de motieven en beweegredenen van leavers. Hierbij wordt onder andere gekeken of leavers ervoor hebben gekozen om een masteropleiding te volgen, of dat ze juist voor een andere (tijdelijke) vervolgstap, zoals de arbeidsmarkt, hebben gekozen. Daarnaast richt het onderzoek op de mogelijkheden die de hogeschool of universiteit had kunnen nemen om leavers te behouden, en beoogt zo een diepgaand inzicht te verkrijgen van de complexe dynamiek achter de keuzes van deze studenten;
  • Voor het bevragen van deze doelgroep wordt doorgaans de voorkeur gegeven aan telefonisch onderzoek, eventueel aangevuld met online onderzoek. Om waardevolle en bruikbare resultaten te genereren, is het essentieel dat er gedetailleerd ingegaan kan worden op de concrete drijfveren, drempels, meningen en mogelijke verbeterpunten. Telefonisch onderzoek biedt hiervoor veelal de meest geschikte aanpak, waardoor diepgaande inzichten kunnen worden verkregen;
  • Het optimale moment voor het uitvoeren van een bachelor leavers onderzoek zijn de maanden september, oktober en november. Tijdens het onderzoek wordt niet alleen het moment vastgelegd waarop leavers de beslissing namen om elders een masteropleiding te volgen, maar wordt tevens hun perspectief op de informatievoorziening met betrekking tot het masteraanbod van de initiële hogeschool of universiteit onderzocht.

Wat levert onderzoek naar bachelor leavers op?

  1. Inzicht in het keuzeproces van studenten die na het behalen van de bachelor de hogeschool of universiteit verlaten zonder een mastertraject aan te gaan;
  2. Praktisch toepasbare visuele rapportage inclusief conclusies en aanbevelingen;
  3. Presentatie op locatie bij uw onderwijsinstelling inclusief advies en inzichten op basis van de motieven van bachelor leavers.

Heeft u interesse in een bachelor leavers onderzoek of bent u benieuwd hoe Markteffect uw onderwijsinstelling verder kan helpen? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant

Benieuwd wat wij voor uw onderwijsinstelling en vraagstuk kunnen betekenen?