Bachelor Loyalty & Doorstromers

Inzicht in de motieven en beweegredenen van mbo-, hbo- en wo-studenten die na het behalen van het diploma een vervolgopleiding zoals een master of een andere opleiding bij uw eigen onderwijsinstelling gaan volgen.  
Het komt regelmatig voor dat  bachelorstudenten doorstromen naar een masteropleiding. Ook mbo'ers volgen regelmatig een tweede opleiding op dezelfde mbo-instelling met een hoger niveau. Een doorstroming kan niet alleen extra kennis opleveren, maar ook de instroomverhoging van opleidingen verhogen. Markteffect onderzoekt de tevredenheid, doorstroomintenties en cruciale factoren die invloed hebben op de keuze van mbo-, hbo- en wo-studenten voor het voortzetten van de studie binnen dezelfde instelling.

Deze doorstroom bevordert kennisopbouw, hogere diploma's en biedt onderwijsinstellingen de kans om studenten intern te behouden. Studenten genieten hierdoor langer van het onderwijs op uw onderwijsinstelling, studeren af met meer bagage om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan en behalen een extra diploma.

Mbo: De huidige mbo-opleiding en een mogelijke vervolgopleiding op het mbo

 • Binnen het mbo-onderwijs komt het regelmatig voor dat studenten doorstromen van een opleiding op niveau 1, 2 of 3 naar een nieuwe BOL- of BBL-opleiding op niveau 3 of 4. Deze doorstroom bevordert niet alleen het opdoen van extra kennis en uiteindelijk een hoger niveau diploma, maar biedt tevens mbo-onderwijsinstellingen de kans om deze doorstromers intern te behouden, wat de instroom van niveau 3 en 4 opleidingen verhoogt. Dit heeft voordelen omdat het bereiken en informeren van bestaande studenten gemakkelijker is dan het richten op en binden van potentiële studenten zonder reeds bestaande banden met de onderwijsinstelling;
 • Het beoordelen van de tevredenheid van de huidige opleidingen speelt een belangrijke rol in het bevorderen van doorstroommogelijkheden. Dit is met name relevant omdat ontevreden studenten eerder geneigd zijn om een tweede mbo-opleiding te overwegen bij een andere onderwijsinstelling. Markteffect voert een tevredenheidsonderzoek uit onder studenten om hun ervaring met de initiële opleiding in kaart te brengen. Daarnaast belicht het onderzoek niet alleen de mate van tevredenheid, maar richt zich ook op doorstroomintenties, tevredenheidsfactoren en factoren die juist ontevredenheid veroorzaken met betrekking tot ondersteuning bij het maken van een vervolgkeuze.

Hbo: De huidige hbo opleiding en een mogelijke vervolgopleiding op het hbo

 • In het hbo-onderwijs is het gebruikelijk dat afgestudeerde bachelorstudenten overwegen om een masteropleiding te volgen aan dezelfde hogeschool. Uit onderzoek blijkt echter dat het maken van deze keuze niet altijd vanzelfsprekend is vanwege het brede scala aan mogelijkheden. In het laatste jaar van hun bachelor stellen studenten zichzelf vaak vragen zoals in welke studierichting ze een master willen volgen, of ze de voorkeur geven aan een praktische hbo-master of een wetenschappelijke master op wo-niveau, of ze hun master aan dezelfde hogeschool willen volgen en welke andere aspecten zoals leefomgeving een rol spelen;
 • Markteffect ondersteunt hogescholen bij het identificeren van loyaliteit, doorstroomintenties en zowel motiverende als belemmerende factoren voor het voortzetten van het opleidingstraject binnen dezelfde hogeschool, met soortgelijke trajecten ook toepasbaar voor Associate Degree-studenten die de keuze maken om door te gaan met een bacheloropleiding.

Wo: De bachelor en een mogelijke masteropleiding bij de universiteit

 • In het universitair onderwijs is het gebruikelijk dat afgestudeerde bachelorstudenten overwegen om een masteropleiding te volgen aan dezelfde universiteit. Uit onderzoek blijkt dat het maken van deze keuze niet altijd vanzelfsprekend is vanwege de ruime keuzemogelijkheden. In het laatste jaar van hun bachelor stellen studenten zichzelf vaak vragen zoals in welke studierichting ze een master willen volgen, of ze de voorkeur geven aan een wetenschappelijke master of eventueel een praktische hbo-master, of ze hun master aan dezelfde universiteit willen volgen en welke andere factoren zoals leefomgeving en levensstijl een rol spelen;
 • Markteffect ondersteunt universiteiten bij het identificeren van loyaliteit, doorstroomintenties en zowel motiverende als belemmerende factoren voor het voortzetten van het opleidingstraject binnen dezelfde universiteit.

Onderzoek naar bachelor loyalty

 • Een van de inzichten uit het onderzoek zijn de motieven en beweegredenen van mbo, hbo- en wo-studenten die na het behalen van het diploma een vervolgopleiding zoals een master of opleiding op hoger niveau volgen bij uw eigen onderwijsinstelling;
 • Een efficiënte online vragenlijst is ontworpen om de meningen en feedback van de voorlaatste- en laatstejaars bachelorstudenten van uw onderwijsinstelling vast te leggen. De vragenlijst wordt ondersteund met diverse visuele elementen.
 • De doorlooptijd van het onderzoek bedraagt circa 7-8 weken. De optimale periode voor het afnemen van het onderzoek is medio oktober t/m december.

Wat levert onderzoek naar bachelor loyalty op?

 1. Inzicht in de motieven en beweegredenen van mbo-, hbo- en wo-studenten die na het behalen van het diploma een vervolgopleiding zoals een master of opleiding op hoger niveau volgen bij uw eigen onderwijsinstelling;
 2. Praktisch toepasbare visuele rapportage inclusief conclusies en aanbevelingen;
 3. Presentatie op locatie bij uw onderwijsinstelling inclusief advies en inzichten op basis van de motieven van mbo-, hbo- en wo-studenten.

Heeft u interesse in een onderzoek naar potentiële doorstromers of bent u benieuwd hoe Markteffect uw onderwijsinstelling verder kan helpen? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs

Benieuwd wat wij voor uw onderwijsinstelling en vraagstuk kunnen betekenen?