Markteffect Imagomonitor

Een onderzoek in Nederland onder scholieren en studenten over de naamsbekendheid, concurrentiepositie en imago van onderwijsinstellingen.
Jaarlijks voert Markteffect de Imagomonitor uit in de onderwijsbranche. Sinds 2010 helpt Markteffect onderwijsinstellingen met deze monitor op basis van een op maat gemaakte rapportage om inzicht te geven in de naamsbekendheid, concurrentiepositie en imago onder potentiële studenten in hun eigen werkgebied.

Markteffect voert ieder schooljaar onder duizenden scholieren en studenten de Imagomonitor uit voor het mbo, hbo en wo-onderwijs. Het onderzoek wordt overkoepelend uitgevoerd, waarbij het werkgebied van iedere onderwijsinstelling als basis dient. Alle tientallen onderwijsinstellingen die deelnemen aan de monitor, krijgen een eigen maatwerkrapportage met hun eigen resultaten en concurrentiegegevens. Het onderzoek is ontstaan op basis van een sociaal verbond tussen onderwijsinstellingen van verschillende onderwijsniveaus die het onderzoek al jaren samen met Markteffect mogelijk maken. De inzichten op het vlak van naamsbekendheid, oriëntatie, onderwijsinstellingsvoorkeur en imago zijn door tientallen mbo-scholen, hogescholen en universiteiten gebruikt om studiekiezers nog beter te begrijpen, hun marketing- en wervingsstrategie bij te sturen en KPI’s te monitoren en bij te stellen.

Voor de 2023-2024 editie is de Imagomonitor 2.0 gelanceerd. De nieuwe opzet van de monitor sluit nog meer aan op de belevingswereld van de nieuwe generatie studiekiezers en de behoeften van de onderwijsinstellingen.

Onderzoek naar het imago van onderwijsinstellingen

 • In het onderzoek wordt aandacht besteedt aan het kennisniveau, de houding en het gedrag ten aanzien van mbo’s, hogescholen en universiteiten onder potentiële studenten in het werkgebied:
  • Kennis: wat is de top of mind, spontane en geholpen naamsbekendheid van mbo’s, hogescholen en universiteiten onder potentiële studenten?
  • Houding (imago): welke woorden komen er bij potentiële studenten op die uw mbo-instelling, hogeschool of universiteit kennen wanneer zij aan uw onderwijsinstelling denken? Op welke keuzeaspecten is uw mbo-instelling, hogeschool of universiteit volgens potentiële studenten onderscheidend ten opzichte van uw belangrijkste 5 concurrenten?
  • Gedrag: welke oriëntatiefases zijn er te onderscheiden in het oriëntatieproces van potentiële studenten op basis van de studiekeuzeactiviteiten die zij hebben ondernomen?
 • Met behulp van het jongerenpanel van Markteffect wordt online kwantitatief veldwerk ingezet. Potentiële studenten kunnen middels gamification deelnemen aan het onderzoek.
 • Ieder jaar vinden in augustus en september de individuele kick-offs plaats met alle deelnemende onderwijsinstellingen. Hierna volgt het veldwerk online onder de doelgroep met de jongerenpanels van Markteffect. In de maanden januari tot en met maart wordt de rapportage opgeleverd en vindt er een uitgebreide adviespresentatie plaats op locatie bij deelnemende onderwijsinstellingen.

“Als HAS Hogeschool nemen we al sinds 2012 deel aan de Imagomonitor. Het is een professioneel onderzoek wat ons bruikbare inzichten geeft om onze marketing en communicatie richting scholieren elk jaar te verbeteren en effectiever te maken. Naast learnings die je uit de resultaten haalt, zijn er ook elk jaar USP’s waarin wij bevestigd worden. Dit helpt ons als professional onze interne positie te versterken. Kortom de Imagomonitor heeft zowel extern als intern een positief effect!” 
- Lindsay Kemps-Saitch, Hoofd Communicatie & Marketing HAS Hogeschool

Wat levert een deelname aan de Imagomonitor op?

 1. Inzicht in de naamsbekendheid, concurrentiepositie en imago onder potentiële studenten van uw onderwijsinstelling binnen het werkgebied;
 2. Praktisch toepasbare visuele rapportage inclusief conclusies en aanbevelingen;
 3. Presentatie op locatie bij uw onderwijsinstelling inclusief advies en inzichten op basis van de ontwikkelingen op het vlak van studiekeuze.

Heeft u interesse in een deelname of bent u benieuwd hoe Markteffect uw onderwijsinstelling verder kan helpen? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant

Benieuwd wat wij voor uw onderwijsinstelling en vraagstuk kunnen betekenen?