Nationaal Studiekeuze Onderzoek (NSKO)

Een nationaal onderzoek naar het studiekeuzeproces van potentiële studenten en de keuzes die onderwijsinstellingen kunnen maken om studiekiezers te helpen.
Een studiekeuze is voor veel studiekiezers niet eenvoudig. Het onderwijslandschap en de hoeveelheid opleidingen ondergaan snelle veranderingen, wat de druk om de juiste keuze te maken bij potentiële studenten kan verhogen. Bovendien is het gedrag en de belevingswereld van scholieren en studenten continu aan veranderingen onderhevig. In deze context voert Markteffect eens in de twee schooljaren onderzoek uit naar de studiekeuzes van potentiële studenten van mbo’s, hogescholen en universiteiten.

Het Nationaal Studiekeuze Onderzoek (NSKO) is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen en Markteffect waarin het gedrag van jongeren omtrent studiekeuzes onder de loep wordt genomen. Middels kwantitatief onderzoek brengen we de belangrijkste thema’s aangaande het studiekeuzegedrag van de huidige generatie studiekiezers (scholieren en studenten) in kaart. Hierbij maakt Markteffect, waar mogelijk, een vergelijking met eerdere edities van het NSKO. Naast het gebruik van kwantitatief onderzoek voert Markteffect in het NSKO ook regelmatig kwalitatief onderzoek uit, bijvoorbeeld door middel van diepte-interviews of rondetafelgesprekken.

Onderzoek naar het studiekeuzeproces

  • De onderwijswereld is altijd in ontwikkeling en de manier waarop potentiële studenten zich oriënteren op een vervolgopleiding verandert continu. Het is voor een onderwijsinstelling van belang om goed na te denken over de manier waarop zij hun potentiële studenten op basis van hun belevingswereld aanspreken, waar zij dit doen en wat die boodschap moet zijn. Het Nationale Studiekeuze Onderzoek werpt haar licht op het studiekeuzeproces en de keuzes die onderwijsinstellingen kunnen maken om studiekiezers te helpen;
  • Markteffect doet onderzoek naar de oriëntatiefase waarin iemand zich bevindt en waarom ze voor een bepaalde opleiding kiezen. In het onderzoek wordt aandacht besteedt aan welke factoren meespelen (keuzefactoren), welke informatie (bronnen) ze zoeken (informatiebehoefte) en wie daarin een rol spelen (rol van de omgeving). Middels de resultaten worden de meest relevante inzichten gegeven in het studiekeuzeproces;
  • Op basis van betrouwbare data met een grote groep respondenten wordt er waardevolle input voorzien voor onderwijsinstellingen om de strategie achter het voorlichten en werven van studenten te optimaliseren met als doel de juiste student op de juiste plek.

Wat levert een deelname aan het Nationaal Studiekeuze Onderzoek op?

  1. Inzicht in het studiekeuzeproces van potentiële studenten van alle niveaus;
  2. Praktisch toepasbare visuele rapportage inclusief conclusies en aanbevelingen;
  3. Presentatie van de onderzoekresultaten tijdens een kennis- en netwerkevenement met concullega’s van deelnemende onderwijsinstellingen en een aantal sprekers op een inspirerende locatie.

Momenteel is Markteffect bezig met de uitvoering van het Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2023-2024. Heeft u interesse in een deelname of bent u benieuwd hoe Markteffect u met behulp van dit onderzoek verder kan helpen? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

 

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant

Benieuwd wat wij voor uw onderwijsinstelling en vraagstuk kunnen betekenen?