Macrodoelmatigheidsonderzoek

Inzichten in de behoefte en potentie van een (nieuwe) opleiding en het toekomstbestendig maken van het opleidingsportfolio.
Onderwijsinstellingen bieden over het algemeen bekostigde opleidingen aan. Om bekostiging te verkrijgen, is het noodzakelijk om een macrodoelmatigheidsonderzoek uit te voeren, dat moet worden opgenomen in een aanvraag voor macrodoelmatigheid. Dit onderzoek biedt inzicht in zowel de vraag vanuit de arbeidsmarkt als de behoeften van toekomstige studenten. Dit onderzoek helpt u inzichtelijk te krijgen in de potentie van de opleiding. Is er op de arbeidsmarkt behoefte aan uw nieuwe opleiding? Is er ruimte in het landelijke aanbod? Wat is het belang voor de maatschappij? Markteffect voert al meer dan tien jaar onderzoek uit naar de potentie van (nieuwe) opleidingen. Lees er hier meer over.

Bij het ontwikkelen van een nieuwe opleiding dient u een verzoek voor macrodoelmatigheid in te dienen bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. In uw aanvraag wordt onder meer gekeken naar de vraag naar deze opleiding op de arbeidsmarkt en de beschikbaarheid binnen het landelijk onderwijsaanbod. Markteffect is expert in het uitvoeren van macrodoelmatigheidsonderzoeken en staat klaar om uw onderwijsinstelling te ondersteunen bij het uitvoeren van dit type onderzoek.

Onderzoek naar de potentie van een (nieuwe) opleiding

  • Het onderzoek omvat een grondige aanpak verschillende facetten: de vraag vanuit de arbeidsmarkt, de bredere maatschappelijke en wetenschappelijke behoeften, en een evaluatie van de beschikbare ruimte binnen het huidige opleidingsaanbod. Door het gebruik van diverse bronnen zoals ROA-gegevens, informatie van het UWV, sectorrapporten en inzichten uit topsectoren, wordt middels een gedegen deskresearch en/of een analyse van vacatures een duidelijk beeld geschetst van de voorspelde arbeidsmarktbehoefte en -vooruitzichten tot aan 2026. Bovendien biedt Markteffect een diepgaande arbeidsmarktanalyse op basis van vacaturedata, waarin analyses zich uitstrekken over een periode van 5 jaar. Dit stelt Markteffect in staat om een inschatting te maken van de toekomstige arbeidsmarktpositie van de afgestudeerden van de beoogde opleiding.
  • Bij een macrodoelmatigheidsonderzoek wordt er aandacht besteed aan de arbeidsmarkt en potentiële studenten. Hierbij wordt een kwantitatief onderzoek uitgevoerd om de marktbehoeften onder betrokken stakeholders te peilen. Dit omvat vragen zoals: Hoe groot is de vraag? Hoeveel personeel zal er nodig zijn? Eveneens wordt er vaak kwantitatief onderzoek verricht onder potentiële studenten om inzicht te krijgen in hun behoeften op de instroommarkt. Hoe ervaren zij de opleiding? Wekt het hun interesse? Voor wie op zoek is naar een verfijning van het beroepsprofiel en/of het curriculum, blijkt kwalitatief onderzoek een waardevolle aanvulling te zijn.
  • Markteffect beschikt over zowel een hoogwaardig respondentenpanel als een uitgebreid panel met jongeren, professionals en bedrijven.

Wat levert een macrodoelmatigheidsonderzoek op?

  1. Inzicht in de arbeidsmarkt behoefte, inzicht in de maatschappelijk en wetenschappelijke behoefte en inzichten in de ruimte in het huidige aanbod in opleidingen;
  2. Inzichten in de instroompotentie van de beoogde opleiding;
  3. Inzichten in de inhoudelijke en kwantitatieve vraag vanuit de arbeidsmarkt.
  4. Praktisch toepasbare visuele rapportage inclusief conclusies en aanbevelingen;
  5. Presentatie op locatie bij uw onderwijsinstelling inclusief advies en inzichten op basis de resultaten.

Heeft u interesse in een macrodoelmatigheidsonderzoek of bent u benieuwd hoe Markteffect uw onderwijsinstelling verder kan helpen? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

 

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant

Benieuwd wat wij voor uw onderwijsinstelling en vraagstuk kunnen betekenen?