Leisure Partnership Effectmeting Cultuur

Markteffect weet als geen ander dat het voor musea en andere cultuurinstellingen waardevol is om partnerships aan te gaan. Partners die naast een maatschappelijk belang ook een financieel belang hebben bij het partnership. Maar hoe weet u wat het partnership jullie beiden oplevert? Ofwel, wat is de Return On Investment van de verbintenis die je met een bedrijf bent aangegaan? Om inzichtelijk te maken wat de meerwaarde van een samenwerking is, heeft Markteffect een Partnership Effectmeting Cultuur ontwikkelt.

Met behulp van marktonderzoek helpt Markteffect u graag iedere geïnvesteerde euro zo effectief mogelijk te besteden en creëren we gezamenlijk een win-win situatie. De cultuursector kan rekenen op grootschalige investeringen en bedrijven op een hoog rendement, omdat het ook hun merkwaarde versterkt.

Wij werken met

Markteffect heeft een eigen onderzoeksmethodiek en specifieke onderzoeksvragen ontwikkeld waarmee de effecten van een sponsorship nauwkeurig in kaart worden gebracht. De resultaten van de Partnership Effectmeting helpen u om het gesprek met elkaar aan te gaan (sponsor en sponsorobject).

Enerzijds bieden de resultaten handvatten om het sponsorship te evalueren op de bijdrage aan de belangrijkste KPI’s en anderzijds biedt het onderzoek concreet inzicht in waar het momenteel goed gaat en waar nog verbetering mogelijk is.

Uw inzichten na een Partnership Effectmeting Cultuur:

Een Partnership Effectmeting Cultuur geeft inzicht in:

  • Of men op de hoogte is van het partnership;
  • Wat de positieve impact is;
  • Of men het partnership passend vindt, is er een sponsorfit tussen cultuurinstelling en partner?;
  • De invloed op de merkoverweging en merkvoorkeur;
  • De impact van het sponsorship op de brand KPI’s en overige effecten van het partnership.

Wilt u meer informatie over de Partnership Effectmeting Cultuur? Download dan hier het volledige onderzoeksdocument of neem vrijblijvend contact op met Hans de Jong, Client Consultant Leisure.

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Marktverkenning onderzoek: Waterpark Veerse Meer

Publieksonderzoek: Brabant-C

Conceptonderzoek: 
ZODIAC de musical

Online onderzoek onder kiezers in het buitenland: 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant