Naamsbekendheid- en imago-onderzoek: 
Fraudehelpdesk

Fraudehelpdesk.nl: Naamsbekendheid- en imago-onderzoek

Fraudehelpdesk.nl wil voorkomen dat de Nederlandse bevolking slachtoffer wordt van fraude. De organisatie behoedt consumenten en bedrijven voor oplichtingspraktijken en maakt hen weerbaarder tegen fraude. Dat gebeurt door mensen bewust te maken van de risico’s op fraude. Fraudeslachtoffers wordt door Fraudehelpdesk.nl een helpende hand geboden, door hen naar de juiste instantie te verwijzen.

Fraudehelpdesk.nl had de wens om haar actuele naamsbekendheid en imago in kaart te brengen. Daarnaast wenste de organisatie inzicht te verkrijgen in de ervaringen van consumenten met fraude. Aan de hand van deze inzichten kon duidelijk gemaakt worden in welke mate het grote publiek bekend is met Fraudehelpdesk.nl en hoe momenteel met fraude wordt omgegaan. Vervolgens kunnen inzichten worden gebruikt om beter in te spelen op de actualiteit en Fraudehelpdesk.nl in bekendheid te laten stijgen.

Doel

Het in kaart brengen van de naamsbekendheid en het imago van Fraudehelpdesk.nl

 

Methode

Online vragenlijst ingevuld door een nationaal representatieve steekproef voor de Nederlandse bevolking

Effect

Het bevestigen van de noodzaak van het bestaan van Fraudehelpdesk.nl en het verder vergroten van de bekendheid door met de onderzoeksresultaten de pers te benaderen


Uitvoering van het online onderzoek 

Het onderzoek is door middel van online veldwerk uitgevoerd onder 1.000 consumenten van 18 jaar en ouder. Online onderzoek is een effectieve methode om data te verzamelen, vanwege de korte doorlooptijd en de mogelijkheid om gericht te segmenteren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om zuivere metingen te doen met betrekking tot naamsbekendheid, zowel spontaan als geholpen, doordat de respondenten vooraf niet op de hoogte zijn van het onderzoeksdoel.

“Aanvullend op het onderzoek, kwam Markeffect met eigen initiatief waardoor er extra verrassende uitkomsten uit het onderzoek rolden.”
André Vermeulen, woordvoerder Fraudehelpdesk.nl

2011

Oprichting Fraudehelpdesk

100.000

fraudemeldingen op jaarbasis

2 miljoen

valse e-mails ontvangen
sinds 2013


Inzichten uit het onderzoek 

Met de onderzoeksresultaten is door Fraudehelpdesk.nl een persbericht opgesteld wat gepubliceerd is door het Algemeen Dagblad, zowel online als in de papieren versie van de krant. Deze publicaties dragen bij aan het verder vergroten van de naamsbekendheid van Fraudehelpdesk.nl, waardoor nog meer consumenten hun weg kunnen vinden naar het meldpunt voor het melden van fraude en voor het vinden van tips om zich te behoeden tegen fraude.

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Inzicht in de doelgroep via het Online Community Onderzoek voor RAAK Gazeuse

Effectieve samenwerking in podcastadvertenties tussen BNR en Bitonic

Consumer life events onderzoek: Wecycle

Customer journey onderzoek: Timing Uitzendbureau

<p>Michael <span>Petit</span></p>

Michael Petit

Manager Marketing & Client Consultant