Medewerkerstevredenheidonderzoek: Brandweer Zuid-Limburg

Brandweer Zuid-Limburg – Onderzoek medewerkerstevredenheid

Brandweer Zuid Limburg is een organisatie die actief is in 18 gemeenten in Zuid Limburg, in een gebied met in totaal 630.000 inwoners. De Brandweer Zuid Limburg blust branden, bestrijdt ongevallen met gevaarlijke stoffen en bevrijdt verkeersslachtoffers uit voertuigen. Tevens is de Brandweer belast met de coordinatie en de voorbereidingen voor rampenbestrijding en werkt zij hiervoor nauw samen met de politie en de GGD van Zuid Limburg. In totaal werken er ongeveer 750 medewerkers, waaronder +- 450 vrijwilligers.

De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen doorgevoerd bij de Brandweer. De OR heeft signalen opgevangen over de werkdruk: deze zou in sommige situaties te hoog zijn en wilt hier graag pro actief op inspelen. De OR heeft onderzoeksbureau Markteffect daarom gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de werkbeleving en de medewerkerstevredenheid, om inzicht te krijgen in de ernst van de situatie. Tevens is inzicht gewenst in de oorzaken, de eventuele gevolgen en wat de Brandweer zou kunnen doen om de mogelijke werkdruk te verlagen.

Doel

Het in kaart brengen de mogelijke werkdruk en de ernst hiervan onder alle medewerkers en vrijwilligers van Brandweer Zuid Limburg

Methode

Een online, kwantitatief onderzoek onder alle medewerkers

Effect

Inzicht in de daadwerkelijke ernst van de werkdruk, de oorzaken en de gevolgen en de manier waarop Brandweer Zuid Limburg hier het beste mee om kan gaan

 

Methodiek 

Markteffect heeft in een uitgebreid online onderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers en vrijwilligers van Brandweer Zuid Limburg. In dit onderzoek zijn onder andere de volgende onderwerpen meegenomen:

  • Medewerkerstevredenheid
  • Werkdruk
  • Net promotor score
  • Loyaliteit
  • Verschillen werknemers & vrijwilligers

“Dankzij het onderzoek van Markteffect hebben we inzicht gekregen in de ernst van de situatie m.b.t. de werkdruk en hoe wij onze medewerkers en vrijwilligers hierin kunnen ontzien. Zonder hen zijn we nergens en wij zijn trots op hun werk. Daarom willen we m.b.v. de resultaten uit dit onderzoek laten zien hoe belangrijk we dit thema vinden en graag snel willen schakelen. Uiteindelijk bood het rapport precies de inzichten die we nodig hadden.’’
Brandweer Zuid-Limburg

630.000 inwoners

telt het verzorgingsgebied van Brandweer Zuid-Limburg

300

vaste medewerkers

450

vrijwilligers

 
Uitkomsten onderzoek

In de resultaten zijn verschillen waar te nemen op bepaalde aspecten, tussen vaste medewerkers en vrijwilligers. Hoewel er bij beide groepen sprake is van enige vorm van werkdruk, zijn er ook diverse kansen en oplossingen aangedragen om een eventuele negatieve beeldvorming tegen te gaan. Over het algemeen is men erg trots op hun werk bij de Brandweer en heeft men de intentie nog lang hieraan verbonden te blijven.

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Behoefteonderzoek: Springplank en Gemeente Eindhoven

Online onderzoek onder kiezers in het buitenland: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

<p>Joris <span>van de Schoor</span></p>

Joris van de Schoor

Client Consultant