Conceptonderzoek: 
ZODIAC de musical

ZODIAC de musical is de eerste theaterproductie van Stichting Zodiac. De musical bevat een verhaal vol spanning, humor én romantiek. Het is een voorstelling die verwondert en verbindt en tegelijkertijd een oproep doet om bij jezelf te rade te gaan. Bewustwording, respect voor de natuur en het vinden van verbinding zijn samen de boodschap van deze voorstelling. De stichting zet zich namelijk in om mensen en organisaties te inspireren tot een bewuster leven.

Samenwerking via House of Leisure 

Via Brabant C en Leisure Ontwikkelfonds is er in februari 2020 bij House of Leisure een verzoek gedaan om de businesscase van ZODIAC de musical op inhoud te laten beoordelen. Hiervoor werden uit het partnernetwerk van House of Leisure Joyce van Lievenoogen en Fred de Graaf (FDG Management) als experts op het gebied van live-entertainment geselecteerd.

Mede dankzij de uitkomsten van deze ‘pressure cooker’ ontving Stichting Zodiac een lening van Brabant C waarmee de volgende stappen gezet konden worden. Uit de eerste beoordeling kwam het advies om ook gericht marktonderzoek te doen naar de kansen voor ZODIAC de musical. Dit heeft Stichting Zodiac ter harte genomen en heeft hiervoor afgelopen jaar onderzoeksbureau Markteffect, leisure marktonderzoek expert van House of Leisure, geconsulteerd.

Doel

Inzicht krijgen in hoe er naar het nieuwe concept ZODIAC de musical gekeken wordt

Methode

Online conceptonderzoek onder een representatieve groep Nederlanders en een groep rondom Breda

Effect

De resultaten hebben inzicht gegeven in hoe het concept verder te optimaliseren voor livegang

 

Het conceptonderzoek

Door Markteffect is een conceptonderzoek uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders en een doelgroep rondom Breda, de locatie waar de musical plaats zal vinden. Middels online onderzoek is aan de respondenten het concept van ZODIAC de musical voorgelegd. Zo werd onder andere de bezoekintentie, de ideale prijsrange, de onderscheidenheid van het concept en de passendheid van de locatie in kaart gebracht. 

De resultaten hebben diverse interessante haakjes opgeleverd om deze unieke musical succesvol op de markt te brengen. Na een uitgestelde opening vanwege alle COVID-beperkingen is ZODIAC de musical sinds begin juni 2021 live. 

“Het is erg prettig om deze opdrachtgever te ondersteunen met waardevolle inzichten via dit online marktonderzoek. Binnen dit onderzoek zijn we uitgegaan van twee doelgroepen (Nederland breed en geconcentreerd rondom Breda waar Zodiac plaatsvindt), dat maakt het mogelijk om ook in te zoomen op mogelijke verschillen in bijvoorbeeld bezoekintentie, waardering van het concept en prijsacceptatie. We zijn blij dat we als Leisure specialist een bijdrage hebben kunnen leveren aan het maken van de juiste beslissingen op communicatie en marketing vlak.”
Hans de Jong, Client Consultant Leisure


Afbeelding: De unieke opzet van de musical: Een 'sterrenhemel' in de voormalige koepelgevangenis in Breda.

Bron: Conceptonderzoek Zodiac de Musical

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Naamsbekendheidmeting: Dudok Den Haag 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: Voigt Travel

Publieksonderzoek: Brabant-C