Leisure Conceptonderzoek

Er is een concept en de doelgroep is gedefinieerd, maar hoeveel mensen zullen ook daadwerkelijk uw product af gaan nemen of uw attractie gaan bezoeken? De intentie om een product of dienst te gebruiken, is sterk gerelateerd aan specifieke kenmerken van uw product of dienst. Markteffect is specialist in de uitvoering van conceptonderzoek binnen het Leisure domein. Voor diverse opdrachtgevers binnen onder andere dagattracties en evenementen voeren wij dit type onderzoek uit.

Bij een conceptonderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van ons consumentenpanel van ruim 220.000 respondenten waarbinnen uitgebreide selecties mogelijk zijn. Voorafgaand aan een conceptonderzoek wordt met de opdrachtgever meegedacht over de beste opzet van het onderzoek. Vragen die daarbij onder andere de revue passeren zijn ‘op welke onderzoeksvragen antwoorden dienen te komen’, ‘hoe de doelgroep afbakening eruit dient te komen zien’ en ‘wanneer een onderzoek in de ogen van de opdrachtgever geslaagd is’.

Wij werken met

Wat levert een conceptonderzoek op?

Met behulp van een conceptonderzoek worden de productwaarden die een bepalende rol spelen in het wel of niet afnemen van uw product in kaart gebracht. Er wordt onderzocht of uw concept voldoet aan de wensen en behoefte van uw doelgroep.

Onze Leisure onderzoeksspecialisten leveren de sterke kernwaarden die nodig zijn om effectief op de beleving in te spelen middels communicatie-uitingen. De informatie over zwakkere kenmerken kan juist gebruikt worden om verbeteringen door te voeren, zodanig dat het de gebruiksintentie vergroot.

Uw inzichten na een conceptonderzoek

Een conceptonderzoek zal u inzicht geven in:

  • De marktacceptatie;
  • De prijselasticiteit;
  • De koopintentie;
  • De productassociaties;
  • De behoeftestimuli;
  • De reisbereidheid.

Vergelijkbare cases

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Behoefteonderzoek: GoodLife Foods

Klanttevredenheidsonderzoek: TReNT

Publieksonderzoek: Brabant-C

Conceptonderzoek: 
ZODIAC de musical

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant