Groot deel van bezoekers dagattracties voelt zich veilig na heropening dagattracties

17 juni 2020

Beetje bij beetje worden de maatregelen vanuit de overheid versoepelt en keren we terug naar een ‘nieuw’ normaal. De verwachting is daarbij dat we nog wel lange tijd met de invloed van deze maatregelen zullen moeten leven.

Ook dagattracties, winkelcentra/binnensteden en de horeca komen weer op gang met inachtneming van de richtlijnen en de nodige maatregelen om een veilige omgeving voor zowel bezoekers als medewerkers te creëren en te handhaven.

Uit de meest recente editie van de Corona Barometer van Markteffect, gehouden onder ruim 2000 respondenten, bleek onlangs dat circa twee op de vijf Nederlanders (39%) aangeven dat zij na het versoepelen van de maatregelen nog even willen wachten met activiteiten als het bezoeken van een dagattractie, een dagje shoppen etc.

Hans de Jong, consultant Leisure binnen Markteffect: “We zien uit onze cijfers dat belangrijke elementen die bepalen of Nederlanders na de versoepeling weer activiteiten gaan ondernemen met name liggen in de waarborging van hygiëne en veiligheid. Na de versoepelde maatregelen door de overheid hebben ondernemingen binnen diverse branches volop maatregelen genomen op dat vlak. Veel Nederlanders kijken nog de kat uit de boom.

Reden voor Markteffect om in samenwerking met Motify te peilen hoe het met het veiligheidsgevoel staat onder bezoekers van een aantal dagattracties in Nederland. De Motify Belevingsmonitor bestaat uit kwalitatief hoogwaardige tablets die op strategische punten worden gestald binnen o.a. dagattracties. Bezoekers kunnen via de tablets korte vragenlijst invullen en de afgelopen weken liepen een aantal vragen over veiligheid mee.

Vraagstelling


- In hoeverre voelde jij je veilig tijdens je bezoek aan [naam opdrachtgever] rekening houdend met de getroffen maatregelen? (Beantwoord door middel van een 5-puntsschaal)
- Wat kan [naam opdrachtgever] doen om een bezoek voor je (nog) veiliger te maken? (Meerkeuze)

Resultaten


De vragen zijn in een periode tussen 1 en 14 juni door 953 bezoekers van drie dagattracties ingevuld. In totaal geeft 94,8% van de bezoekers aan dat zij zich (enigszins) veilig hebben gevoeld tijdens hun bezoek.

Als het gaat om mogelijke aanpassingen waar volgens bezoekers extra aandacht aan besteed kan worden om het veiligheidsgevoel te vergroten geeft 81,6% van de bezoekers aan dat er geen verdere aanpassingen meer nodig zijn. De top drie van aanpassingen die het meeste worden genoemd ziet er als volgt uit:

  1. Meer toezicht door medewerkers (12,9%)
  2. Het aanbieden van handgel en desinfectiemiddelen (11,4%)
  3. Het toelaten van minder bezoekers (11,4%)

Bastiaan Bronkhorst, Adviseur, verbinder en kwartiermakende expert in leisure en hospitality , : “Veel organisaties binnen leisure zijn enerzijds benieuwd of de genomen maatregelen op het vlak van veiligheid en hygiëne voldoende zijn geweest en anderzijds zijn ze ook razend nieuwsgierig wat ze eraan kunnen doen om ook de Nederlanders die nog even de kat uit de boom kijken te triggeren weer hun dagattractie te bezoeken. Uit het onderzoek dat we met Markteffect hebben geïnitieerd blijkt dat bezoekers zich erg veilig voelen binnen de dagattracties waar we met Motify actief zijn. Dat is fijne informatie om te gebruiken binnen je communicatie en ook intern richting eigen personeel.”

Ook de komende periode blijven Markteffect en Motify nauwkeurig de ontwikkelingen op het vlak van consumentengedrag, veiligheid en hygiëne volgen. Hiervoor zijn diverse research instrumenten beschikbaar, van belevingsmonitor op locatie tot aan afname van f2f enquêtes en een online Corona effectmaatregelen vragenlijst.

Vragen/opmerkingen/uitdagingen? Mail of bel ons gerust!

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

3,3 miljoen Nederlanders bezochten een muziekfestival!

Eerste resultaten onderzoek toekomst Groene Wellen bekend

Klanttevredenheid meten in het leisure domein

Nederlanders minder vaak op vakantie door hoge inflatie