Intelligente automatisering:
een nieuwe maar onbekende trend

12 mei 2021

Binnen het financiële domein is intelligente automatisering de nieuwste trend. Maar tegelijkertijd hebben twee op de drie finance-professionals in Nederland geen idee wat deze technologie inhoudt. De technologische innovatie is echter niet geheel onbekend in dit werkveld. Vier op de vijf medewerkers in de financiële wereld geeft namelijk aan wel eens van deze automatiseringsvorm gehoord te hebben. Maar met name van de inhoudelijke betekenis is 45 procent van hen niet op de hoogte.

Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 300 finance-professionals werkzaam bij een Nederlandse organisatie, dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Markteffect in opdracht van FinTech-onderneming Visma | Onguard. De onderzoeksbevindingen zijn vastgelegd in het rapport ‘FinTech Barometer 2021: Intelligente Automatisering in het order-to-cash-proces – Potentie, suggesties en handvatten voor de praktijk’.

Intelligente automatisering nieuwste trend

Dat zo’n groot deel van de finance-professionals niet weet wat intelligente automatisering inhoudt, is opvallend. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat maar liefst 77 procent van deze professionals van plan is deze vorm van automatisering toe te passen binnen zijn organisatie. De termijn waarop zij dat willen realiseren, loopt evenwel uiteen. Het merendeel van de professionals (39%) geeft aan zich pas in de vroege planningsfase te bevinden en slechts 12 procent denkt het binnen een jaar toe te passen.

Niet bekend maar wel willen toepassen

“Het is opvallend dat finance-professionals intelligente automatisering wel willen doorvoeren in hun organisatie en tegelijkertijd echter geen weet hebben van de inhoud”, stelt Marieke Saeij, chief executive officer bij Visma | Onguard. “Intelligente automatisering is de automatisering van bedrijfsprocessen die niet repetitief of voorspelbaar zijn, maar waarbij enige mate van intelligentie – vooraf geprogrammeerd of kunstmatig – ingezet wordt om tot de beste uitkomst te komen.”

Nog lange weg te gaan voor robotisering

Ook robotic process automation (RPA) maakt deel uit van intelligente automatisering. Uit het onderzoek blijkt dat dit een technologie is waar organisaties nog amper gebruik van maken. Zo geeft 28 procent van de finance-professionals aan dat het gebruik ervan niet op zijn agenda staat en nog eens 44 procent zegt in de verkennende fase te zitten of ideeën te ontwikkelen over de integratie van gerobotiseerde procesautomatisering. In slechts 10 procent van de organisaties in Nederland wordt nu al van deze vorm van automatisering gebruikgemaakt.

Dit artikel werd geplaatst op 10 mei op de website van CustomerTalk.nl.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Beleggen tijdens de Oekraïne oorlog: Korte termijn beleggers gooien het roer om!

Aantal bezitters cryptocurrency in Nederland neemt fors toe

Vertrouwen van de Nederlander in Bitcoin daalt naar een absoluut dieptepunt

Nederlanders het minst in bezit van cryptocurrency binnen West-Europa