Bijna kwart van de Nederlanders positief over zorgrobots

27 november 2015

In de zorg zal steeds meer gebruik gemaakt worden van zorgrobots. De robots kunnen de mensen in de zorg ondersteunen bij de verzorging van bijvoorbeeld ouderen of mensen met een lichamelijke beperking en gezelschap bieden aan mensen die dat nodig hebben. Uit recent uitgevoerd onderzoek van marktonderzoeksbureau Markteffect komt naar voren dat bijna een kwart van de Nederlanders (22%) een (zeer) positieve houding heeft ten opzichte van de zorgrobot. Zij geven onder andere aan dat de robots kunnen worden ingezet voor de structurele, huishoudelijke handelingen en dat zorgverleners hierdoor meer tijd overhouden voor andere dingen.

De meeste Nederlanders die een positieve houding hebben ten opzichte van de zorgrobot (89%) zijn het er dan ook mee eens dat het een goede ontwikkeling is dat de robot kan ondersteunen bij dagelijkse handelingen in de zorg. Ruim de helft van de Nederlanders met een positieve houding ten opzichte van de zorgrobot (53%) geeft aan het eens te zijn met het feit dat de zorgrobot ervoor kan zorgen dat er minder mensen nodig zijn in de zorg en staat er positief tegenover om (later) zelf te worden verzorgd (63%) of te worden geëntertaind (50%) door de zorgrobot.

De Nederlanders die een negatieve houding hebben ten opzichte van de zorgrobot (44%) lichten dit onder andere toe met het feit dat de robots niet de persoonlijke aandacht kunnen bieden die mensen bieden en dat het contact met mensen belangrijk blijft. Het merendeel van deze Nederlanders (85%) is van mening dat het geen goede ontwikkeling is dat de robot gezelschap kan bieden aan ouderen en staat er (zeer) negatief tegenover om (later) zelf te worden verzorgd (96%) of geëntertaind (85%) door de zorgrobot.

Edgar de Beule, directeur van Markteffect, geeft zijn reactie: 

“Er vinden momenteel veel veranderingen plaats in de zorg. De verwachting is dat er door de vergrijzing steeds meer zorg nodig is. Dat betekent dat er steeds meer druk komt te liggen op de zorgverleners. Eén van de oplossingen hiervoor is het inzetten van een zorgrobot. De robot kan de verpleging ondersteunen in de dagelijkse handelingen. Of de robot ook de ‘menselijkheid’ van de verpleging kan vervangen is een vraag. Vele Nederlanders zullen moeten wennen aan dit idee. Uiteindelijk zal de robot een positieve bijdrage moeten leveren in de zorg”
Edgar de Beule

Uit het onderzoek komt naar voren dat voornamelijk mannen (28%), mensen met een gemiddeld (26%) of hoger (28%) opleidingsniveau en jongeren t/m 34 jaar (35%) een positieve houding hebben ten opzichte van de zorgrobot.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Kloof tussen Business en IT belemmert ERP-transformatie

69% van Noord-Nederland staat open voor zorg op afstand

Twee derde van managend Nederland verkiest mens boven chatbot op klantenservice

Eén op de vijf medewerkers maakt het liefst een eind aan werkdag na voordoen IT-storing