Waarom kiest een student wel of niet voor uw opleiding?

Tot ongenoegen van onderwijsinstellingen zijn er ieder schooljaar studiekiezers die in het studiekeuzeproces afhaken. De oriëntatie of aanmelding wordt dan niet bevestigd door het starten van een opleiding bij uw onderwijsinstelling waarvoor zij eerder interesse toonden. Deze groep noemen we ook wel ‘afmelders’. Onderwijsinstellingen stoppen veel tijd, energie en middelen in voorlichtingsactiviteiten, zoals (online) open dagen, voorlichtingen en de website, om haar opleidingen onder de aandacht te brengen bij potentiële studenten en hen in staat te stellen om de juiste studiekeuze te maken. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan het proces na aanmelding middels een individuele intake, een groepsintake of proefstudeer-/meeloopdagen waarbij de aangemelde potential verder kennismaakt met uw onderwijsinstelling en de opleiding(en).

Iedere potentiële student maakt bij de afmelding uiteindelijk een keuze, hetzij voor een opleiding binnen uw onderwijsinstelling (horizontale afmelding), een opleiding bij een concurrent (verticale afmelding), een tussenjaar of een besluit om te gaan werken. Hierdoor is de definitieve instroom van uw onderwijsinstelling per opleiding pas aan het begin van het nieuwe schooljaar bekend (peildatum 1 oktober).

Ook dit najaar biedt Markteffect onderwijsinstellingen de mogelijkheid om een afmeldersonderzoek uit te voeren voor alle typen opleidingssoorten (voltijd/deeltijd, bol/bbl, bachelor, Ad of masters) om de keuzemotieven van afmelders inzichtelijk te maken. In basis worden deze afmeldersonderzoeken uitgevoerd in de periode september tot en met november.

Naast afmeldersonderzoeken voert Markteffect in diezelfde periode ook instroomonderzoeken uit onder eerstejaarsstudenten. Ook in dit onderzoek wordt het keuzeproces onder de loep genomen en beoordeeld. Zo wordt er gezocht naar concrete verbeteringen. Veelal worden de verschillen met afmelders blootgelegd om inzichtelijk te maken wat de reden voor het juist wel of juist niet kiezen van een studie.

Meer weten over het afmeldersonderzoek en/of het instroomonderzoek? Bekijk de pagina's of neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Kennis- en netwerkevent van het Markteffect Nationaal Studiekeuze Onderzoek

Studiekiezers kiezen op basis van interesse maar letten ook op toekomstige baankansen en salaris

Kwart ouders vindt het binnenklimaat op scholen verre van optimaal

Leven Lang Ontwikkelen Congres op 20 juni 2024

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs