Slechts 7% van Nederland zegt goede kennis te hebben van Bitcoin

Hoewel inmiddels meer dan een miljoen Nederlanders in Bitcoin investeert of heeft geïnvesteerd, blijft het kennisniveau onder de bevolking fors achter. Dat blijkt uit de meest recente meting van de Markteffect Bitcoin Monitor. Als je Nederlandse investeerders vraagt hoe goed zij op de hoogte zijn van deze cryptovaluta geeft 70% aan (heel) slecht of niet geïnformeerd te zijn en slechts 7% geeft aan goede kennis te hebben. En dat terwijl 9 op de 10 (89%) Nederlanders bekend is met Bitcoin.

In haar buurlanden is men beter op de hoogte van Bitcoin. Van alle Belgen geeft 19% aan goede of zelfs zeer goede kennis te hebben van Bitcoin en is dit het afgelopen kwartaal zelfs met 3% toegenomen. Onder Duitsers is het percentage met (zeer) slechte kennis van Bitcoin 51%. Ook in België en Duistland is een ruime meerderheid bekend met Bitcoin, namelijk 4 op de 5 (83%) Belgen en 3 op de 4 (76%) Duitsers.

Kennisniveau en vertrouwen

Het is opvallend dat op het moment dat de Nederlander in cryptocurrency investeert, 43% zich nauwelijks tot niet in de materie verdiept of heeft verdiept. Nadat men belegd heeft, verbetert dit beeld enigszins en zegt twee op de drie bezitters (67%) zich voldoende te verdiepen. Wel kijkt 46% dagelijks naar de koers.

Het verhogen van de algemene kennis is en blijft zodoende een uiterst belangrijk agendapunt, voor bijna de helft van alle Nederlanders (45%) geldt namelijk dat dit de voornaamste reden is dat zij (nog) niet in Bitcoin hebben geïnvesteerd. Dit terwijl 16% al eens in de verleiding is geweest om te investeren.

“Gelukkig zien wij dat aanbieders hun verantwoordelijkheid nemen door de markt van kennis te voorzien, maar beleggers vooral ook te wijzen op de veiligheid van hun gegevens en vermogen”
Bas de Vries, initiatiefnemer en coördinator Markteffect Bitcoin Monitor 

Het vertrouwen in Bitcoin wordt in alle drie de landen met een onvoldoende (4,6) uitgedrukt. Alleen in Duitsland is men iets beter van vertrouwen in Bitcoin: 4,7. Bovendien geldt dat het vertrouwen in Duitsland naar verhouding de afgelopen drie maanden is toegenomen.

Risico van beleggen

Nu 9% van alle Nederlanders het komende jaar overweegt in Bitcoin te gaan investeren, wordt het des te belangrijker dat zij zich bewust zijn van de veiligheid en de risico’s. Zo vindt 46% van alle bezitters van cryptocurrency zijn of haar belegging (zeer) risicovol, terwijl 39% zijn of haar belegging juist (zeer) veilig vindt. Toch neemt 64% nog altijd géén extra maatregelen om de cryptovaluta te beveiligen dan wel te beschermen, 19% daarvan is dit wel van plan en 45% zegt het gewoonweg niet te doen.

Steekproefverantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect in de periode van 22 oktober tot en met 9 november 2021 onder een representatieve steekproef van 1.202 Nederlandse, 1.000 Belgische en 1.068 Duitse respondenten in de leeftijd van 18 jaar en ouder. Additioneel zijn 402 Nederlandse bezitters van cryptocurrency bevraagd.


Afbeelding 1: Markteffect Bitcoin Index Nederland.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Minderen we nog steeds in vleesconsumptie en wat motiveert ons?

Podcast razend populair onder tieners en studenten, aantal luisteraars stabiel

Weer meer podcastluisteraars in Nederland (7 miljoen), ook live events steeds populairder

Humor in marketing: Wanneer ben je spot on en wanneer sla je de plank mis?