Nederlanders het minst in bezit van cryptocurrency binnen West-Europa

Uit de meest recente kwartaalmeting van de Markteffect Bitcoin Monitor blijkt dat de adoptiegraad van Nederlanders met betrekking tot cryptocurrency slechts 15% bedraagt. Daarmee heeft Nederland minder bezitters dan onder andere Frankrijk (18%), Duitsland (25%), België (28%) en Spanje (33%).

Hoewel inmiddels ruim twee miljoen Nederlanders in één of meerdere cryptovaluta hebben geïnvesteerd, blijkt dit ten opzichte van andere West-Europese landen significant lager te zijn. Ook heeft Nederland het minste vertrouwen in Bitcoin. Zo drukken zij het vertrouwen uit in een onvoldoende met rapportcijfer 5,2. Daarbij geeft 16% aan dat het vertrouwen het afgelopen kwartaal zelfs is afgenomen.

Gebrek aan kennis

Vooral het gebrek aan kennis is voor de overgrote meerderheid (63%) een reden om vooralsnog niet in cryptocurrency te investeren. Daarnaast wordt ook aangegeven dat het feit dat men niet weet of het veilig genoeg is (39%) en of de markt stabiel genoeg is (37%) redenen zijn om niet te investeren. Slechts 7% zegt goed of zeer goed op de hoogte te zijn van Bitcoin en dit zijn met name jongeren. Eén op de tien (11%) 18 tot 35-jarigen geeft aan goed dan wel zeer goed op de hoogte te zijn.

Wel zegt een kwart van degene met een (zeer) laag kennisniveau (26%) meer te willen leren of weten. Ook overwegen nog eens 1,5 miljoen Nederlanders waarschijnlijk het komende jaar een eerste investering of belegging in cryptocurrency te doen. Gevraagd naar de voornaamste reden, noemt 31% de lage spaarrente en slechts 4% de toenemende inflatie.

Invloed op mentale gesteldheid

Voor Bitcoin bezitters is het bezit van deze digitale munt van invloed op zijn of haar mentale gesteldheid. Zo geven vier op de tien Bitcoin bezitters (40%) aan dat zij onrustig worden wanneer de prijs sterk daalt in korte tijd. Daarnaast wordt de nachtrust voor 31% van hen verstoort, omdat zij ’s nachts de koers willen checken.

Bijna een derde van de bezitters (30%) geeft zelfs aan een financieel probleem te hebben wanneer Bitcoin in waarde blijft dalen en uiteindelijk niets meer waard is.

Verwachte koerswaarde over een jaar

Terwijl de koers van de Bitcoin tijdens het onderzoek (februari 2022) ongeveer €35.000,- bedroeg, denken 1.028 Nederlanders dat het over exact een jaar nog ‘slechts’ €15.691,- waard is. Dat is een potentiële daling van circa 60%. De vraag is echter of zij gelijk krijgen.

Links: Percentage van inwoners die (een vorm van) crypotcurrency in bezit heeft; Rechts: Percentage van inwoners die overwegen komend jaar in (een vorm van) cryptocurrency te investeren.

Links: Rapportcijfer (1 tot 10) over de mate van vertrouwen in Bitcoin; Rechts: het % dat zijn of haar kennis over Bitcoin als goed of zeer goed beschouwd.

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect in het eerste kwartaal van 2022 onder een representatieve steekproef van 1.028 Nederlanders, 1.039 Fransen, 1.005 Belgen, 1.035 Spanjaarden, & 1.016 Duitsers. Het veldwerk is uitgevoerd tussen 28 januari en 9 februari 2022.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Ruim 2 miljoen Nederlanders aan het einde van de maand regelmatig te weinig geld voor boodschappen

Onderzoek naar de Online Meubelmarkt - Stijging van online verkopen meubelen

Helft Nederlanders draagt oortjes in het verkeer, vaak tegen beter weten in

Meer dan een kwart van de Nederlanders overweegt een warmtepomp

<p>Bas <span>de Vries</span></p>

Bas de Vries

Client Consultant