Vertrouwen van de Nederlander in Bitcoin daalt naar een absoluut dieptepunt

Daar waar het vertrouwen in Bitcoin eerder dit jaar nog door consumenten met een gemiddeld rapportcijfer van 5,2 werd uitgedrukt, is dat in het tweede kwartaal van 2022 slechts een 4,1. Een daling van één heel punt en tegelijkertijd het laagste niveau sinds april 2021; tot op heden was dit in oktober 2021 met een 4,6 het laagst.

Met name ouderen (55 jaar en ouder) hebben met een gemiddelde van 3,2 weinig tot geen vertrouwen in deze cryptovaluta. Terwijl het vertrouwen onder jongeren in de leeftijd van 18 tot 34 jaar met een 5,1 het hoogst ligt. 17% van alle Nederlanders geeft een 1,0, meer dan een kwart (26%) geeft een voldoende (6,0 of hoger) en één op de tien (10%) zegt dat zijn of haar vertrouwen het afgelopen kwartaal gedaald is.

Het vertrouwen in fiat geld, zoals de Euro (7,7) en de Dollar (7,2) ligt onder dezelfde doelgroep nog altijd vele malen hoger. 8% drukt zijn of haar vertrouwen in de Euro met een onvoldoende (5,0 of lager) uit, tegenover 9% in de Dollar. Alleen in het Verenigd Koninkrijk is het vertrouwen in Bitcoin met een gemiddeld rapportcijfer van 3,6 lager dan in Nederland, de Spanjaarden drukken het daarentegen uit met een 6,0.

“Het spreekwoord dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat, gaat helaas ook op voor Bitcoin. De hoge volatiliteit en veelal negatieve berichtgeving maakt dat mensen huiverig zijn om hierin te investeren of beleggen. Ik merk voornamelijk dat men elkaar niet begrijpt en zowel bezitters als niet-bezitters in hun eigen waarheid geloven. De tijd zal leren wie gelijk heeft of krijgt.”
Bas de Vries, initiatiefnemer Markteffect Bitcoin Monitor & Client Consultant Markteffect

Risicovolle investering

Mogelijke redenen zijn dat 41% cryptocurrency als een zeer risicovolle investering of belegging beschouwt en eenzelfde percentage het (zeer) onveilig vindt. Een kwart (25%) heeft hier geen (goede) indruk van. Ook het gebrek aan kennis blijft voor de overgrote meerderheid (65%) een barrière om Bitcoin te bezitten. Slechts 9% vindt dat hij of zij over een (zeer) goed kennisniveau beschikt. Bijna zeven op de tien (69%) Nederlanders omschrijft zijn kennis als slecht of zeer slecht, waarvan iets minder dan een kwart (24%) zegt er daadwerkelijk meer over te willen leren of te weten komen.

In verband met het lage vertrouwen verwacht men dat de koers van de Bitcoin over exact een jaar slechts €15.126,- bedraagt. Een daling van bijna 50% in waarde. Toch bezitten inmiddels bijna 2 miljoen Nederlanders (14%) één of meerdere cryptovaluta en verwacht 8% het komende jaar waarschijnlijk (voor het eerst) te gaan investeren.

Onderzoeksverantwoording

De Markteffect Bitcoin Monitor is een periodieke (kwartaal)meting naar onder andere de bekendheid, adoptie, het vertrouwen, sentiment en kennisniveau van cryptocurrency in zeven verschillende landen, waaronder een representatieve steekproef van 1.018 Nederlandse consumenten. Het meest recente veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 25 april 2022 en 6 mei 2022 en zal opnieuw gaan plaatsvinden in juli 2022.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Minderen we nog steeds in vleesconsumptie en wat motiveert ons?

Podcast razend populair onder tieners en studenten, aantal luisteraars stabiel

Weer meer podcastluisteraars in Nederland (7 miljoen), ook live events steeds populairder

Humor in marketing: Wanneer ben je spot on en wanneer sla je de plank mis?

<p>Bas <span>de Vries</span></p>

Bas de Vries

Client Consultant