Stimulering (persoonlijke) ontwikkeling door werkgever zorgt voor hoger werkgeluk

Wist u dat (persoonlijke) ontwikkeling bijdraagt aan het werkgeluk van werknemers? De wereld om ons heen verandert in een rap tempo en de arbeidsmarkt staat onder hoogspanning. Al voldoende redenen waarom het van groot belang is om in de ontwikkeling van werknemers te investeren. Investeren in de ontwikkeling van werknemers kan leiden tot verschillende voordelen, zoals het verhogen van de motivatie van de werknemer, vermindering in verloop van werknemers, algehele productiviteit en verhogen van het werkgeluk. En dat laatste is precies waar de focus op ligt. Voor werknemers wordt het steeds belangrijker om te investeren in (persoonlijke) ontwikkeling. Ligt hier vanuit hen ook de behoefte? Zo ja, in hoeverre draagt (persoonlijke) ontwikkeling bij aan het werkgeluk?

Werkgeluk

Het investeren in (persoonlijke) ontwikkeling van werknemers wordt steeds belangrijker. Niet alleen omwille van de term zelf, maar ook om het werkgeluk op de werkvloer te verhogen. Maar liefst 61% van de professionals vindt het belangrijk dat de werkgever de mogelijkheid biedt voor (persoonlijke) ontwikkeling. Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Markteffect blijkt dat werknemers die de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen en hier gebruik van maken, werkgeluk beoordelen met een 7,7. Professionals die geen mogelijkheid krijgen vanuit de werkgever om te werken aan (persoonlijke) ontwikkeling beoordelen het werkgeluk met een 7,0.

Het verschil tussen de groep die wel de mogelijkheid krijgt en er gebruik van maakt en de groep die niet de mogelijkheid krijgt, wordt nog duidelijker door de Net Promotor Score. Werknemers die de mogelijkheid krijgen en er gebruik van maken bevelen de werkgever meer aan bij vrienden, familie en kennissen (NPS: +11). De groep die geen mogelijkheden krijgt tot (persoonlijke) ontwikkeling beveelt de werkgever niet aan (NPS: -27).

Krijgen professionals de mogelijkheid en maken ze hier gebruik van?

56% van de professionals krijgt opleidingsmogelijkheden van hun werkgever en maakt hier gebruik van, 13% van de professionals krijgt wel mogelijkheden maar maakt hier geen gebruik van. Tot slot krijgt 20% van de professionals geen mogelijkheden en geeft 10% aan niet te weten of er opleidingsmogelijkheden worden aangeboden door hun werkgever.

Zorgt stimulans werkgever voor loyaliteit?

Professionals die opleidingsmogelijkheden krijgen en er gebruik van maken, geven relatief vaker aan dat ze van plan zijn om de komende twee jaar bij hun werkgever te blijven dan professionals die geen opleidingsmogelijkheden krijgen. Bijna negen op de tien (86%) professionals die de geboden mogelijkheden gebruiken, geven aan dat ze van plan zijn om de komende twee jaar bij de huidige werkgever te blijven. Bij de professionals die geen mogelijkheden krijgen, is dit slecht de helft (53%). Een investering waard dus!

Het niet aanbieden van een opleidingsplan/beleid kan zorgen voor een hoger verloop in een organisatie. Meer dan de helft van de werknemers (53%) die geen mogelijkheden krijgen zijn niet van plan de komende twee jaar bij hun werkgever te blijven. Door te investeren in (persoonlijke) ontwikkeling, kan dit ervoor zorgen dat professionals in hun huidige werk efficiënter en effectiever aan de slag gaan. Dit heeft niet alleen als voordeel voor de werknemer zelf, maar kan ook een positieve impact op de algehele productiviteit en succes van de organisatie hebben.

Voornaamste redenen

Redenen om gebruik te maken van de geboden opleidingsmogelijkheden zijn om door te groeien binnen de huidige functie of door te groeien naar een andere functie. Maar liefst 71% van de werknemers gebruikt de geboden opleidingsmogelijkheden om door te groeien in hun huidige functie. Terwijl een kwart van de werknemers de mogelijkheden gebruikt om bij hun huidige werkgever door te groeien naar een andere functie. Bij werknemers die geen opleidingsmogelijkheden krijgen, heerst er een gebrek aan aandacht en begeleiding van de leidinggevende en/ of werkgever. Voor één van de vier professionals geldt dat de werkgever niet (voldoende) investeert in de toekomstige carrièremogelijkheden binnen de organisatie. Slechts een klein percentage (4%) gebruikt de geboden opleidingsmogelijkheden om naar een andere functie over te stappen bij een andere werkgever.

Als werkgever is het van belang om naar wensen en behoeftes van de werkvloer te kijken en te luisteren en om de ontwikkelingen in de markt in de gaten te houden. Waar hebben werknemers behoefte aan? Investeer in werknemers om ze langer te binden aan de organisatie. Het draagt daarnaast bij aan het toekomstbestendig maken van de organisatie door professionals voor te bereiden voor nieuwe technologieën, veranderingen in de markt en veranderende vraagstukken vanuit de klant en consument.    

Onderzoeksverantwoording

Er zijn in totaal 1066 respondent bevraagd middels het panel van Markeffect. De data zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, regio en opleidingsniveau naar professionals die in loondienst werken. De respondenten zijn bevraagd in maart 2023.

Het onderzoek is uit eigen initiatief uitgevoerd om kennis op te doen aangaande het thema leven lang ontwikkelen. In dit artikel worden de belangrijkste resultaten gedeeld. Er is geen whitepaper beschikbaar. Voor vragen zijn we uiteraard beschikbaar. Neem gerust contact met ons op!

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Markteffect biedt dit schooljaar opnieuw inzicht in een nieuwe lichting studiekiezers

Leven Lang Ontwikkelen: een samenspel tussen werkgever en werknemer